Projektets tidslinje

Arbeten i området runt Rissne

Det pågår många olika arbeten i och nära Rissne. Bland annat markarbeten, ledningsarbeten, spårbyggnation, bygge av brostöd för spårbron över Enköpingsvägen. 

Påverkan under byggtiden

Många av våra arbeten är trafikpåverkande och vi leder om trafiken flera gånger under tiden vi bygger. Var därför uppmärksam på skyltning i området.  Vi arbetar dygnet runt men störande arbeten är planerade till dagtid.

Sundbybergs stads arbeten

Samtidigt som Tvärbanan byggs ut gör Sundbybergs stad förberedande markarbeten runtom i Rissne. Under byggtiden kan det vara stökigt ibland men trafikanter, gående och cyklister har framkomlighet under hela byggtiden.

I maj 2020 revs gång- och cykelbron över Enköpingsvägen. Under tiden gäller en tillfällig omledningsväg via Gamla Enköpingsvägen och över Enköpingsvägen i en plankorsning vid Oxenstiernas gata. Detta planeras gälla till 2023. Sundbybergs stad ska bygga en ny permanent gång- och cykelbro väster om Kvarnvägen.

Visionsbild av Tvärbanans Kistagren på bro över Enköpngsvägen.

Visionsbild av Tvärbanan på bro över Enköpingsvägen.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?