Nu börjar rivningen av den tillfälliga bron vid E4:an Helenelund

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nu går E4:an åter i sitt vanliga läge i höjd med Kista och Helenelund. Torsdag 14 september börjar Trafikverket riva den tillfälliga vägbron som har använts då den nya vägporten för Tvärbanan har byggts.

Den tillfälliga vägbron på E4:an. Foto: Mikael Ullen, Region Stockholm

Under cirka en vecka kommer Trafikverket att ta bort den tillfälliga bron som består av åtta brobalkar. 

Påverkar trafiken

När balkarna lyfts bort så stoppas all trafik i området av flaggvakter. Det blir korta stopp som påverkar bilar, bussar, gång- och cykeltrafik. 

Ny vägport för Tvärbanan

Trafikverket har på uppdrag av SL byggt en ny vägport under E4:an för att möjliggöra att spårvagnen kan gå till Helenelund. 

Läs mer om rivningen av bron och arbetet med vägporten på Trafikverkets webbplats (länken öppnas i nytt fönster)

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik