Nattarbeten vid Helenelunds station

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm/SL arbetar natt mot torsdag 28 september i närheten av tunneln under Helenelunds pendeltågsstation.

Tunneln under järnvägen i Helenelund maj 2023.

Arbetet påbörjas cirka klockan 22 och kommer att pågå till cirka klockan 06.

Sent på kvällen och tidigt på morgonen görs arbeten bredvid gatan så att busstrafiken inte påverkas.  

Efter det att sista bussen har gått och innan trafiken börjar gå igen, dvs mellan cirka klockan 01 - 04 kommer gatan att grävas upp med anledning av ledningsarbeten och sedan fyllas igen och asfalteras. 

Närboende och förbipasserande kan uppleva störningar från maskiner, strålkastare och asfalteringen. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik