Sprängningar i Helenelund

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Under 2023 kommer Region Stockholm/SL att utföra en del sprängningsarbeten i området mellan järnvägen vid Helenelund och E4:an vid Kista. Det är förberedande arbeten för Tvärbanan.

Berg som ska sprängas bort.

I januari påbörjas sprängningsarbeten på den plats som ska bli ett nytt torg i Helenelund. Sprängning kommer att ske måndag - fredag klockan 9 - 15. Flaggvakter finns på plats för att säkerställa att gång- och cykeltrafik inte kommer för nära i samband med sprängning. De är placerade utanför pendeltågsstationen och vid E4:an. 

Störningar när vi arbetar

Närboende och förbipasserande kan uppleva störningar från när vi borrar inför sprängning samt vibrationer i samband med sprängning. Innan och efter varje sprängning kommer ljudsignal att ske. Närboende kommer att informeras via portanslag i berörda fastigheter. 

Inga fasta tider

Det finns inga fasta sprängtider utan vi anpassar sprängningarna utifrån busstrafiken. Bussarnas tidtabell ska inte påverkas av arbetet. 

Fortsatt sprängning

När berget vid torgytan är borta fortsätter vi att spränga på andra platser i området. Detta då det finns berg som måste bort så vi kan få en plan yta för den ombyggnation som ska ske i samband med att Tvärbanan byggs ut till Helenelund. Sprängingar är planerade att pågå fram till hösten 2023 i olika omgångar. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik