Störande nattarbeten i Helenelund

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Natten 13-14 december utför trafikförvaltningen/SL tätning av spont i området där bussarna mellan Helenelund och Kista går.

Området där nattarbeten kommer att utföras.

Trafikförvaltningen/SL har satt en spont i Helenelund och natten mellan 13-14 december sker tätning av spont. Arbetet kan endast göras på trafikfri tid för att inte påverka bussarna. 

Närboende kan bli störda

Du som bor nära arbetsområdet kan uppleva störningar då arbetet ibland är bullrande. Även ljud och ljus från maskiner kan upplevas störande. Portanslag sätts upp i berörda byggnader. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik