Ny väg för gång- och cykeltrafik i Helenelund

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Gång- och cykelvägen mellan Helenelund och Kista går nu framför bostadshusen som ligger väster om Helenelunds pendeltågsstation. Det är viktigt att följa den orangea hänvisningsskyltningen för att komma till Kista på ett säkert sätt.

Den nya gång- och cykelvägen i Helenelund.

Trafikförvaltningen/SL gör förberedande arbeten för Tvärbanans nya ändhållplats i Helenelund och under byggtiden påverkas gång- och cykeltrafiken. Nära stationen pågår markarbeten som innebär att gång- och cykelvägen har flyttats ett par gånger sedan arbetet började och det är viktigt att den som rör sig i området är uppmärksam på hänvisningsskyltning. 

Ny passage under E4:an

Trafikverket bygger en ny passage under E4:an så att Tvärbanan kan köra mellan Kista och Helenelund och under byggtiden leds gång- och cykeltrafiken om över gamla E4:an. Biltrafiken har flyttat till en ny, tillfällig väg parallellt med den gamla vägen. Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats. Länken öppnas i ett nytt fönster. 

Ta den säkra vägen

Att gå mellan Helenelund och Kista tar cirka 10 minuter och det går även flera bussar från pendeltågsstationen till Kista. Att gå längs den vägen som bussarna kör är förenat med livsfara då det är trångt, mörkt och även finns stora arbetsfordon i området. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik