Öppet för busstrafik vid Helenelunds pendeltågsstation

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Trafikförvaltningen/SL blev under tisdagen 22 november klara med spontningsarbetet i Helenelund och vägen mellan Helenelund och Kista kunde åter öppna för bussarna.

Spontningsarbete i Helenelund. Fotograf: Mikael Ullén, Region Stockholm

Natt mot 17 november stängdes bussgatan mellan Helenelund och Kista av då Trafikförvaltningen/SL behövde komma åt området för att sätta en spont. Det var ett förberedande arbete för Tvärbanans hållplats i Helenelund. 

Välj den säkra vägen

Vägen öppnade för busstrafik den 22 november och för att minska risken för olyckor så finns en vakt på plats för att stoppa gång- och cykeltrafik från att gå på vägen. Det är trångt och mörkt på vägen mellan Helenelund och Kista. Förutom bussar finns det på vissa platser även stora arbetsfordon. Trafikverket, SL, Stockholms stad och Sollentuna kommun vädjar därför till alla som inte vill ta bussen att välja den säkra vägen, dvs den omlagda gång- och cykelvägen.

5- 10 extra minuter som kan rädda liv

Det tar cirka 5 - 10 minuter extra, beroende på vädret, att gå gång- och cykelvägen än genom arbetsområdet. De minutrarna kan rädda liv. 

Snöröjning

Gång- och cykelvägen ska snöröjas precis som andra vägar. Beroende på mängderna snö så kan det dröja innan den har ett helt tillfredsställande underlag. 

 

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik