Nästa steg för Tvärbanan i Kista på gång

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Under hösten påbörjas arbetet med att bygga Tvärbanan genom Kista. Det ska bli tre nya hållplatser i Kistaområdet, och sedan får Tvärbanan sin ändhållplats i Helenelund, där vi gör förberedande arbeten sedan i somras.

Visionsbild Kistagången. Alla illustrationer av Treeline

Nu börjar vi bygga sista sträckningen på Tvärbanan. När utbyggnaden är klar binder Tvärbanan ihop Stockholms norra och södra delar och har skapat nya knutpunkter för kollektivtrafiken i hela Storstockholm. Då kommer du att kunna resa med Tvärbanan från Helenelund i Sollentuna till Sickla i Nacka.

Tre nya hållplatser växer fram

I Kistaområdet kommer det att bli tre hållplatser; Ärvinge, Kista centrum och Kistamässan. Sedan fortsätter spårvägen under E4:an bort till Helenelund. Arbetet innebär inte bara att vi drar fram spår utan också att omgivningen ändras i takt med att vi bygger hållplatser. Det kan också bli andra förändringar i stadsbilden.  

Ärvinge

Vid Igelbäckens naturreservat på Järvafältet korsar spårvägen E18, genom en redan byggd tunnel under Kymlingelänken, och fortsätter sedan fram till hållplatsen Ärvinge. Efter hållplatsen fortsätter spårvägen in på Danmarksgatan.

Kista centrum

Spårvägen fortsätter över Danmarksgatan vid Hanstarondellen och går sedan in på Hanstavägen och upp på en bro som ansluter till Färögatans bro. 

Ny knutpunkt för kollektivtrafik 

Hela Jan Stenbecks Torg får en ny utformning när vi bygger hållplatsen med nya material, utrustning, färgsättning och belysning. Hållplatsen Kista centrum blir en bytespunkt för spårväg, tunnelbana och buss.

Kistamässan

Spårvägen fortsätter från Kista centrum via Kistagången och korsar Torshamnsgatan. Bron som finns där i dag rivs. Vid Kistamässan ligger hållplatsen vid Arne Beurlings torg om du ska åka mot Helenelund - åker du åt andra hållet ligger hållplatsen vid Torshamnsgatan.

Eftersom Kista hör till Stockholms stad har regionen samverkan med kommunen. På deras webbplats Stockholm växer kan du också hitta information om Kista.   

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik