Flytt av busshållplats vid Helenelunds station

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Vid kvarteret Hoppet nära Helenelunds station kommer gatan att grävas upp på grund av arbeten med fjärrvärme. Det innebär att busshållplatsen för buss 178, 523 och 613 flyttas till andra sidan järnvägen. Även gång- och cykelvägen leds om från och med den 10 oktober.

Buss 178 vid hållplatsen som ska flyttas

Det är många aktörer som utför arbeten på den yta i Helenelund där det om några år kommer att finnas ett nytt torg och en ny ändhållplats för Tvärbanan.

Förutom förberedande arbeten för Tvärbanan som utförs av SL och Trafikverket så ska Sollentuna kommun sanera marken och SEOM, Sollentuna Energi och Miljö gör fjärrvärmearbeten. 

Busshållplatsen flyttar

På grund av arbeten med fjärrvärme behöver busshållplatsen väster om stationen flyttas till andra sidan tunneln som går under järnvägen. Det innebär en flytt om cirka 90 meter. Hållplatsen kommer att finnas på den tillfälliga platsen i cirka ett år då det under den tiden kommer att vara en hel del arbeten där den ligger idag.

Flytt av tillfällig gång- och cykelväg

Den tillfälliga gång- och cykelvägen mellan Helenelund och Kista kommer att ledas om och gå norr om kvarteret Hoppet under cirka en månad. Sedan flyttar den till ett annat läge parallellt med Kistagången. Mer information om den tillfälliga omledningen finns på Sollentuna kommuns webbplats

Var uppmärksam på orange hänvisningsskyltning och följ den. 

Välj den säkra vägen

Det är förenat med livsfara att gå eller cykla på vägen genom arbetsområdet. Där kör bussar och arbetsfordon på en smal yta. Vill du inte använda den omlagda gång- och cykelvägen så kan du åka med bussen från Helenelunds station till hållplats Kistagången. 

 

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik