Gång- och cykelvägen mellan Helenelund och Kista flyttas

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Gång- och cykelvägen mellan Helenelund och Kista flyttas från mitten av juli. Följ skyltar och anvisningar som visar var du ska gå och cykla framöver.

I mitten av juli inleddes arbetet med att flytta gång- och cykelvägen som löper parallellt med bussvägen mellan Helenelund och Kista. Den nya vägen kommer vara tydligt markerad med skyltar och stängsel. Mot Kista går den förbi bostadsområdet precis efter Helenelunds station, upp över den numera avstängda motorvägen.

Det är viktigt att följa skyltningen så att man inte hamnar fel, till exempel ute på bussvägen, eftersom det då finns en risk att bli påkörd. På grund av bygget finns det mindre utrymme även för bussarna och det kan bli svårt att väja om folk går eller cyklar på bussvägen.

Den nya gång- och cykelbanan tar ungefär fem minuter längre tid att gå i normal gångtakt. Anledningen till den längre sträckningen är att vägen ska ha en så liten lutning som möjligt. 

Tvärbanan till Helenelund är planerad att vara klar 2025 och under hela byggtiden kommer det att ske ändringar för gång-, cykel och busstrafik i området. 

Du kan läsa mer om vilka arbeten som pågår i Helenelund och Kista på Trafikverkets webbplats. Läs mer här.

Gång- och cykelvägen i Helenelund

  Här går den nya gång- och cykelvägen från Helenelund mot Kista.

Uppe på gamla E4:an finns bänkar för den som behöver vila eller bara vill stanna och kolla in bygget en stund. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik