Projektets tidslinje

Detta gör vi

Spårväg City har beställt nya spårvagnar som ska trafikera linje 7. Fordonsflottan kommer också att utökas med ytterligare två vagnar.

Syfte

Vi moderniserar fordonsflottan och får enhetliga spårvagnar för Spårväg City och Tvärbanan. I samband med att linje 7 förlängs till T-Centralen behövs fler spårvagnar för att kunna bibehålla turtätheten.

Vem påverkas och tidplan

Vi kommer att byta ut befintliga spårvagnar i början av 2020. Fram till leverans kommer trafiken på linje 7 att förstärkas av inlånade fordon från Tvärbanan.

Spårvagnarna som i dag trafikerar linje 7 ska ersättas med nya fordon. Dessutom planeras för anskaffning av ytterligare två spårvagnar för att kunna behålla turtätheten när linje 7 förlängs till T-Centralen.

I dag finns sex inhyrda spårvagnar i trafik på linjen mellan Waldemarsudde och Kungsträdgården. Dessa spårvagnar är av modell A34 (Bombardiers Flexity Classic) och är de enda av sitt slag i trafikförvaltningens fordonsflotta. Detta gör dem dyrare att hantera över tid, både vad gäller drift och underhåll.

Därför har vi nu beställt samma fordonstyp som redan finns på Tvärbanan. A35 kallas modellen som tillverkas av spanska CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles).

Provkörd och uppskattad

Spårvagnstypen har utformats och testats i enlighet med trafikförvaltningens riktlinjer för tillgänglighet och social hållbarhet. A35 har provkörts under ett års tid på linje 7, se bild ovan, där såväl passagerare som operatör deltagit i en utvärdering om hur fordonet fungerar i stadsmiljö.

Spårvagnen har bedömts ha mycket goda tillgänglighetsegenskaper och dess komfort har uppskattats av resenärerna. Jämfört med den spårvagnstyp som trafikerar sträckan i dag har A35 också flera andra fördelar:

  • Spårvagnen är ljusare, tystare och bekvämare. Den är konstruerad på ett sätt som ger lägre buller-, stomljuds- och vibrationsnivåer.
  • Fordonet är bredare, tar fler passagerare och är bättre anpassad till infrastrukturen.
  • Eftersom samma fordonstyp används på flera banor skapar det möjlighet till flexibilitet mellan systemen. Då linje 7 har sin högtrafik sommartid och Tvärbanan vintertid är det möjligt att flytta vagnar mellan banorna.

Till våren 2020 kommer de nya vagnarna att trafikera linje 7.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?