Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi bygger ut spårvagnsdepån Alkärrshallen på Djurgården. Byggnaden kommer att förlängas mot såväl vattnet som mot Falkenbergsgatan. Vi kommer även att byta ut en del av yttertaket. I övrigt är det invändiga åtgärder som utförs.

Syfte

Våren 2020 fick Spårväg City, linje 7, nya vagnar vilket ställer krav på en större spårvagnsdepå med bättre service- och arbetsmiljö.

Vem påverkas och tidplan

Ombyggnationen pågår från juli 2019 till juni 2020. Arbetet kan påverka närboende.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?