Spårvagnsdepå på Lidingö

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

En ny spårvagnsdepå och trafikledningscentral byggs vid hållplats AGA på Lidingö. Den nya depån rymmer 30 spårvagnar och ska användas som depå för hela Spårväg City om linje 7 och Lidingöbanan linje 21 länkas ihop. 2015 började depån användas av de sju nya spårvagnar som trafikerar Lidingöbanan.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

En helt ny spårvagnsdepå byggs där den gamla depån för Lidingöbanan tidigare låg vid hållplats AGA.

Syfte

Depån byggs för 30 spårvagnar med tvätthall, verkstadshall och trafikledningscentral. Den planerades som depå för både Spårväg City, Lidingöbanan och sträckan däremellan men trafiken Djurgårdsbron - Ropsten utreds fortfarande.

Vem påverkas och tidplan

Delar av Agadepån togs i bruk i samband med trafikstarten på den moderniserade Lidingöbanan 2015. Hela depån kommer att vara färdigbyggd 2019. Verksamheter och boende i närheten kan påverkas av bygget men inga störningar i trafiken är planerade.

Till Spårväg Citys projektsida

Modern spårvagnsdepå i klassisk stil

Vid det nya bostadsområdet Dalénum och hållplatsen AGA började den nya spårvagnsdepån att byggas i mars 2013. Depån byggs med inspiration av de gamla spårvagnshallarnas utseende, med moderna material och högkvalitativt utförande. Området där depån byggs är blandad stadsmiljö med bostäder och arbetsplatser. Den första delen av depån, en tvätthall, en likriktarstation och vissa uppställningshallar är färdigbyggd. Hela depån är färdigbyggd 2019.

Utgångspunkt för gestaltning och utformning är de klassiska vagnhallarna med sina valvformade tak, med hänsyn tagen till omkringliggande miljö.

Visionsbild Agadepån. Illustration: &Rundquist.

Visionsbild Agadepån. 

Agadepån klar 2019

När den den nya depån står helt klar kommer 30 spårvagnar (av typen A36 som trafikerar Lidingöbanan) att rymmas. Behovet de närmaste åren är bara för de sju vagnar som idag trafikerar Lidingöbanan. Förutom uppställningsplatser för spårvagnarna kommer depån att rymma städhallar, tvätthallar, verkstadsplatser, hjulsvarv, karosseriverkstad, trafikledning och personalutrymmen.

Depån byggs i etapper och den första delen togs i bruk i april 2015, inför trafikstarten på den moderniserade Lindingöbanan hösten samma år. Agadepån blir helt klar under 2019.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?