Projektets tidslinje

Detta gör vi

Spårvagnsdepån Alkärrshallen byggs om för att Spårväg City mellan T-Centralen och Waldemarsudde ska få nya och fler vagnar.

Syfte

De nya vagnarna behövs för att behålla turtätheten på den nya sträckningen till T-Centralen.

Vem påverkas och tidplan

Ombyggnationen av Alkärrshallen pågår från juli 2019. Den påverkar närboende i samband med bullrande arbeten.

För närmare information om kollektivtrafiken, tidtabeller, trafikstörningar och ersättningstrafik se SL:s app eller gå in på SL:s hemsida sl.se (öppnas i nytt fönster)

I dag går Spårväg City mot Djurgården från hållplats T-Centralen på Klarabergsgatan.

Djurgårdsbron - Ropsten pausad

En järnvägsplan finns framtagen för sträckan Djurgårdsbron - Frihamnen. Det har funnits planer på att förlänga linje 7 från Djurgårdsbron till Ropsten och Lidingöbanan. Det pågår en utredning som ska presenteras under 2020. I samband med en eventuell utbyggnad kan hållplatsen vid Nybroplan komma att tillgänglighetsanpassas.

Avstigande vuxen med barn från spårvagn. Foto: Kari Kohvakka.Mamma och barn kliver av spårvagnen på hållplats Kungsträdgården. 

I oktober 2015 startade trafiken på Lidingöbanan efter att ha varit avstängd i två år för modernisering. Bland annat fick resenärerna på Lidingöbanan fler dubbelspår och nya vagnar. 

Översikt sträckor i Spårväg City januari 2017

Stockholms innerstad kan komma att få fler hållplatser längs linje 7. Den nya start- och ändhållplatsen T-Centralen invigdes den 3 september 2018. Förutom den utbyggnaden kommer fler tåg att rulla längs spåren.

Delprojekten har egna presentationer ovan, här är en länk till detaljerad information om byggprocesserna. 

Samråd, granskning och utställningar 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?