Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi ser till att nya Slussen blir en effektiv bytespunkt i kollektivtrafiken. Detta gör vi i samverkan med Stockholms stad.

Syfte

Vi säkrar kollektivtrafiken både under och efter byggtiden.

Vem påverkas och tidplan

Arbeten runt Slussen påverkar framför allt Nacka och Värmdöresenärer men även de som reser via Slussen med innerstadsbussar, tunnelbana och Djurgårdsfärjan. Projektet beräknas vara klart år 2026.

Vid Slussen ska resenärerna enkelt och smidigt kunna byta mellan Saltsjöbanan, tunnelbanan, båt och buss. Framtidens Slussen ska bli en effektiv och trygg knutpunkt där kollektivtrafiken får ta mer plats. 

Innerstadsbussarna trafikerar åter Katarinavägen

Framtida Slussen

Bussar på Katarinavägen vid nya Slussen.

Den nya huvudbron mot Skeppsbron är på plats och innerstadsbussar trafikerar åter Katarinavägen.

Bussterminal i Katarinaberget planeras att öppna 2025

Värmdöbussar och ett fåtal Nackabussar får en bussterminal i Katarinaberget. Den nya bussterminalen i Katarinaberget planeras öppna 2025 och kan ta emot bussarna från Nacka och Värmdö. Den tillfälliga bussterminalen rivs därefter och Saltsjöbanans dubbelspår in till Slussen kan börja läggas. 

Läs mer om bussterminalen i Katarinaberget här på sll.se

Saltsjöbanan åter in till Slussen år 2027

Infartstunnel till bussterminal på Stadsgården

Saltsjöbanans spår läggs över bussterminalens infart.

År 2027 trafikerar Saltsjöbanan Slussen igen med en station nära det tidigare läget. Saltsjöbanan har då även genomgått en rejäl teknisk upprustning, fått ett nytt signalsäkerhetssystem och mötesspår som gör det möjligt att ha 12 minuters trafik. Från Saltsjöbanans slutstation vid Slussen byter du smidigt till tunnelbanan och bussar.

Ny terminal för Djurgårdsfärjan öppnar 2025

En ny permanent terminal för Djurgårdsfärjan planeras öppna 2025 när kajen och slussarna har byggts om. Den nya terminalen hamnar närmare Slussen i närheten av det ursprungliga läget.

Upprustning av tunnelbanan

Slussens tunnelbanestation rustas upp med renovering av entréer och nya anslutningar till den nya bussterminalen och Saltsjöbanans anläggning. Nya gångstråk kommer att byggas mellan tunnelbanan, Saltsjöbanan och den nya bussterminalen i Katarinaberget.

För att arbetet ska ske effektivt och påverka ditt resande så lite som möjligt samordnas anpassningen av tunnelbanan med ombyggnationen av Slussen och planerad start för renoveringen är år 2022. 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?