Konstnärlig gestaltning av Slussens nya bussterminal

Konstnären Gunilla Klingberg får uppdraget att göra den konstärliga gestaltningen av Slussens nya bussterminal i Katarinaberget.

Gunilla Klingberg Foto: Stuart Whipps/Eastside Projects

Det konstärliga uppdraget omfattar utsmyckning av golvet i vänthallen, västra entréhallen och östra entréhallen. 

Den röda tråden

Gunilla Klingberg har i sitt skissuppdrag haft utgångspunkt i Södermalms industrihistoria, särskilt kring Slussenområdet. Fokus ligger på arbetarhistoria som gett inspiration till den rumsliga gestaltningen och går som en röd tråd mellan verken.

 -  När jag dök in i skissarbetet fastnade jag särskilt för att Södermalm på mitten av 1800-talet var centrum för dåtidens textilindustri och då den största kvinnoarbetsplatsen i Skandinavien. Tidsepoken industrialismen ledde fram till allmän och lika rösträtt och demokrati så tiden representerar vår övergång till det moderna samhället. Det är en länk till stadens moderna infrastruktur och är därför en motiverad tid i historien att lyfta fram, säger Gunilla Klingberg. 

Historia och framtid

Intentionen med gestaltningen är att förmedla en känsla av förankring i närhistorien, industrialismen och samtidigt i samtiden genom det konstnärliga uttrycket. 

- Det är roligt att Gunilla Klingberg har tänkt in Södermalms industrihistoria i sitt idéförslag och att vi i och med konstutsmyckningen bygger in delar av Slussens historia i framtiden, säger Lars Devero, programledare för Slussen. 

Gunilla Klingberg

Gunilla Klingberg är född 1966 i Stockholm. Hon är utbildad i grafisk formgivning och skulptur och är idag verksam som bildkonstnär. Läs mer  www.gunillaklingberg.com 

Hur konstutlysningen har gått till kan du läsa mer om här 

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafiken i slussen