Samråd för Saltsjöbanans upphöjning i Nacka

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Järnvägen utgör idag en barriär i Sickla och planeras därför att lyftas upp på en bro med nya förbindelser under bron för bil och buss, samt gång- och cykeltrafik. Järnvägsplanen omfattar ombyggnad av Saltsjöbanan på en begränsad sträcka för att skapa en mer sammanhängande stadsmiljö med möjlighet till allmänna vistelseytor under bron.

Trafikförvaltningen i Region Stockholm bjuder in till samråd om järnvägsplan för Saltsjöbanans upphöjning i Nacka. 

En miljökonsekvensbeskrivning ingår i handlingarna som ett av underlagen till järnvägsplanen. Den beskriver de effekter och konsekvenser som de föreslagna åtgärderna har på människors hälsa och miljön och ska godkännas av länsstyrelsen. 

Samrådet avslutades 1 oktober 

Samrådet pågick från 11 september till 1 oktober 2023. Handlingarna finns att ladda ned under "Bilagor" här på webben. 

Öppet hus med chans att ställa frågor

Öppet hus hölls tisdagen den 26 september kl. 16.00–19.00 i Lamberts hörna, Järnvägsgatan 23, Sickla (mitt emot Urban Deli). Där fick ni träffa representanter från trafikförvaltningen i Region Stockholm och Nacka kommun för att ställa frågor.

Samrådsredogörelse

En redogörelse över vilka synpunkter som kommit in och hur vi bemöter dem kommer att publiceras här på webben inom några månader efter att samrådsperioden avslutats. 

Översiktsbild som visar upphöjningens utsträckning i SIckla

Bron föreslås bli cirka 600 meter lång inkluderat ramper. 

Projektet genomförs i samarbete med Nacka kommun

Projektet är initierat av Nacka kommun som kommer att vara byggherre för bron. Samrådet för järnvägsplanen genomförs av Region Stockholm som är anläggningsägare. 

Läs mer om projektet på Nacka kommuns projektsida. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?