Aktuella arbeten vid Norra Danviksbron 2023

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här beskrivs pågående och kommande arbeten inom renoveringen av Norra Danviksbron som pågår hösten 2023 - 2026.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få aviseringar om förändringar i projektet samt kvälls-/helg-/nattarbeten. 

Maila ditt nummer för att avregistrera dig från sms-utskicken. 

Aktuell begränsning i Danvikskanalen

Från 4/12 kan Danviksbron öppnas igen och det är inte längre någon höjdbegränsning i Danvikskanalen. Nästa avlysningsperiod planeras till november 2025.

Bredden i kanalen är begränsad till 17 meter vilket markeras med gula sjömärken.

Registrera ditt mobilnummer för att få SMS-aviseringar inför förändringar i framkomlighet i kanalen. 

Pågående arbeten 

Nu pågår arbete med att riva betongen på vardera sidan om där broklaffen satt. Stenarna på pelarna ska monteras ned och sparas för att återanvändas när bron byggs upp igen. 

I november lyfte vi bort broklaffen, läs allt om lyftet här. 

Betong bilas bort för att komma åt brons landfäste

Vi har anlagt en byggväg från bron till Sjökvarnsbacken. Den går delvis genom hundrastgården Saltsjöqvarn som stängs av i samband med detta. Några träd har fällts för att göra plats för byggvägen. Läs mer om dessa arbeten här. 

Rivningen av brons motvikt, lyftanordningen i stål och maskinrummet är klar.

Under september och oktober har betongmotvikten och stålet plockats bort bit för bit. Foto: Jansson Entreprenad AB

Gångvägarna under bron på båda sidor om kanalen är avstängda. Se alternativa gångvägar på kartan här nedanför.

Hela rivningen beräknas vara klar i slutet av året, eller början på 2024. Framåt sommaren/hösten påbörjas återuppbyggnaden. En mer detaljerad tidplan för höstens arbeten finns längre ned. 

Gång- och cykelvägarna under bron är avstängda

Under stora delar av byggtiden kommer du som gångtrafikant eller cyklist inte att kunna ta dig fram under bron. Gång- och cykelvägarna på båda sidorna av kanalen stängs av säkerhetsskäl av. 

Kartan visar alternativa gångvägar för att ta sig fram. Gulmarkerade sträckor innebär att vägen går via trappor. 

Gångvägarna under Danviksbron stängs av, både på Stockholms-sidan och Nacka-sidan av kanalen.

Tidplan för rivningen

Augusti: 

 • Byggbodar etablerats vid kajen på Stockholmssidan av kanalen. 
 • Arbetsområdet stängslas in.

September:

 • Det mesta arbetet i september sker på Stockholmssidan av bron. 
 • Måndag den 4 september till den 15 december är brons öppningsfunktion avstängd. Just nu gäller 11,8 meters höjdbegränsning. Senare kommer eventuellt ett skyddsnät att installeras under bron, höjdbegränsningen blir då 10,8 meter. Information skickas ut via sms och här på webben en vecka innan nätet installeras. Läs mer om farledsbegrängningarna här.
 • På Södra Danviksbron kommer ett körfält närmast Norra Danviksbron i perioder stängas av på grund av säkerhetsskäl. Första perioden blir under rivningsentreprenaden 4 september 2023 till och med 15 december 2023.
 • Intill bron vid Fåfängans parkering förbereds marken för att möjliggöra en uppställningsplats där en mobilkran ställs upp. 
 • Under september knackar vi bort den stora motvikten i betong som hänger på bron. Detta moment kommer att bullra en del men beräknas bli klart på ett par dagar. 
 • I september sker de allra flesta arbetena på Stockholmssidan. Mindre rivningsarbeten, såsom borttagning av stolpar, asfalt, räcken, kabelrännor, skyltar och så vidare sker kontinuerligt.

Oktober-november:

 • När motvikten är borta river vi den stora stålkonstruktionen som används vid broöppning. Arbetet pågår från slutet av september till oktober. 
 • I oktober anlägger vi en byggväg genom hundrastgården på Nackasidan. Några träd kommer att tas bort i samband med detta. Dessa träd kommer att ersättas när renoveringen är klar och byggvägen tas ur bruk. 
 • När byggvägen tas i bruk stänger hundrastgården Saltsjöqvarn, och förblir stängd åtminstone tills renoveringen är klar cirka 2026. Läs mer här. 
 • Under oktober förbereder vi för momentet då själva broklaffen ska tas bort, den kommer att lyftas ned och forslas bort via vattnet.
 • Lyftet av broklaffen planeras ske i november. 
 • När broklaffen är borttagen påbörjar vi rivningen av betongdelarna av bron, dvs i början och slutet av bron.

Denna sida uppdateras kontinuerligt, alla datum är preliminära och ungefära. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?