Norra Danviksbron: Så gick det stora lyftet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Efter många veckor av förberedelser var det äntligen dags för det största och mest komplicerade arbetsmomentet i nedmonteringen av Norra Danviksbron. Under natten mot 18 november lyfte vi bort broklaffen, med hjälp av Sveriges största marina lyftkran, i ett helt stycke och körde iväg den via kanalen.

Norra Danviksbron lyftes bort under fredagsnatten

Uppdatering 18 november - ett lyckat lyft

Arbetet med lyftet av klaffen gick mycket bra och klockan 23:45 lämnade Lodbrok Danvikstull med Danviksbron i sitt grepp. Trots initial oro på grund av att broklaffen hade klämt fast, genomfördes processen snabbt och smidigt. Detta blev möjligt efter att Lodbrok hade sänkt ner bron och omplacerat den, då den visade sig väga mer än vad vi först hade beräknat.

Detta var den sista natten vi hade möjlighet att utföra lyftet under den tid som farleden var avlyst. Lodbrok hade haft svårigheter att ankomma från Polen tidigare på grund av dåligt väder i Östersjön. Men lyckligtvis var väderförhållandena under natten optimala för operationen.

Som ett resultat av det framgångsrika lyftet kommer sjöfarten att kunna återupptas under lördagen, med fortsatt höjdbegränsning 11,8 meter. Detta innebär även vissa lättnader för biltrafiken på den södra bron under resten av rivningsarbetet.

Nu ska vi fortsätta med att riva brofästena och bereda plats för konstruktionen av den nya bron. Den nya bron är beräknad att stå klar om cirka tre år.

 

Drönarfoto av Norra Danviksbrons klaff som lyfts bort av Lodbrok

Så gick lyftet till - steg för steg

  • Månaden innan lyftet rev vi motvikten, stålkonstruktionen och maskinhuset som använts vid broöppning. 
  • Veckorna innan lyftet knackade vi bort betongen i marken för att komma åt brons fästen som sågades av innan kunde lyftet ske. 
  • Dagarna innan lyftet användes domkrafter för att hålla bron uppe när den skurits loss från sina landfästen.
  • Vid lyftet, natten 17-18 november, använde vi den klassiska marina lyftkranen Lodbrok. Den har använts vid många andra spektakulära brobyggen och var dessutom med och bärgade Vasaskeppet. 
  • Lyftkranen kopplades till fyra fästpunkter på bron. Klaffen lyftes först en bit upp, sedan vreds den för att inte krocka med manövertornet innan den lyftes ut. Lyftet utfördes lugnt och försiktigt för att säkerställa att det skedde kontrollerat och att balansen hela tiden var korrekt. 
  • Med klaffen hängandes på bredden körde vi ut den via kanalen mot Saltsjön. Där lyftes den ned på en ponton och spändes fast ordentligt för att sedan forslas till en plats utanför Loudden där den ska skäras ned till mindre bitar och köras iväg på återvinning. 
  • Därefter kopplar vi in lyftfunktionen på den södra bron och testar den ordentligt inför att kanalen öppnar för sjötrafik igen i december, med fortsatt begränsning på farledsbredden till 17 meter.

Betong knackas bort för att komma åt brons landfästen

Betongen bilades bort i början av november för att kunna skära loss brons landfästen. Foto: Region Stockholm

Vädret bestämde när vi lyfte

Det som avgjorde när lyftet kunde ske var vindstyrkan till havs och på plats. Det får inte blåsa för mycket när den marina lyftkranen lotsades till Stockholm eller när själva lyftet utfördes. Därför blev Lodbrok sen och lyftet skedde på fredagskvällen istället för tidigare i veckan som först planerat. Hade vädret hindrat oss från att lyfta bron nu i november skulle det istället ske i december.

Vad händer sen då? 

Nu när broklaffen är bortlyft fortsätter vi med rivningen av betongdelarna av bron. När alla rivnings- och nedmonteringsarbeten är klara i vår går aktiviteten ned tills återuppbyggnaden startar upp senare under 2024. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan saltsjöbanan