Sprängningar i Tattby i april

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den 14 april startar vi sprängningar för den nya station Tattby. De beräknas starta under april månad och pågår i cirka fyra veckor med två sprängsalvor per dag, klockan 10.00 och 14.00. Parallellt pågår bullrande arbeten vid den avstängda gångtunneln under spåret.

Sprängningarna utförs på berget längs banvallen ungefär 100 meter väster om den gamla stationen. Där ska vi bereda plats för de dubbla perrongerna och dubbla spåren för Saltsjöbanans nya station i Tattby.  

Tider för sprängning

Sprängningarna utförs på fasta tider cirka två gånger per dag, cirka klockan 10.00 och/eller klockan 14.00. 

Strax innan varje sprängning utförs kommer närliggande gångvägar att spärras av med hjälp av flaggvakter. Inför salvan hörs ett antal korta signaler, och efter hörs en lång signal.

Sprängningarna pågår i cirka en månad och startar första eller andra veckan i april som det ser ut nu. Vi meddelar när vi vet exakt när de startar via sms-tjänsten. Anmäl dig för sms-aviseringar här. 

Vi mäter vibrationerna

Närliggande fastigheter har inspekterats och vibrationsmätare sitter uppe för att säkerställa att byggnader inte ska ta någon skada. Det är relativt små sprängsalvor och risken att de orsakar skada är mycket låg.

Bullrande arbeten vid gångtunneln

Gångtunneln under spåret ska förlängas eftersom det blir dubbla spår ovanpå tunneln. För att få fram armeringen i betongen kommer vi att utföra så kallad vattenbilning, då man tar bort betong med hjälp av vatten under väldigt högt tryck.

Detta moment startar i slutet av mars eller början av april och kommer att orsaka en del buller. Vattenbilningen pågår i tre till fyra veckor. Vi mäter ljudnivån kontinuerligt och kommer att skärma av arbetena. Bullernivåerna ska inte överstiga Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller. 

Arbetena pågår generellt mellan klockan 07.00 – 19.00. Arbetet med den nya stationen ska vara klart i december 2023. 

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan saltsjöbanan