Sprängningar i Fisksätra i april

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den 28 mars startar sprängningarna vid Fisksätra station. De beräknas pågå i cirka två till fyra veckor och det kan bli upp till tre sprängsalvor per dag. Parallellt pågår bullrande arbete vid gångtunneln under spåret, i höjd med sporthallen.

Berg på vardera sida om gångbron kommer att sprängas bort i april

Sprängningarna bereder plats för de dubbla perrongerna som ska byggas för Saltsjöbanans nya station i Fisksätra. Berg kommer att sprängas bort norr om stationen, på båda sidorna om gångbron. De rosa plaströren som sticker upp ur hålen skvallrar om var sprängningarna kommer att utföras. 

Tider för sprängning

Den första salvan planeras till klockan 14.00 på tisdagseftermiddagen den 28 mars. Sedan följer cirka två till fyra veckor av sprängningsarbeten.

Sprängningarna utförs på fasta tider upp till tre gånger per dag, klockan 10.00, 12.00 och/eller klockan 14.00. 

Trafiken stoppas vid varje salva

Strax innan sprängning utförs kommer bil-/busstrafiken på Fisksätravägen såväl som närliggande gångvägar att spärras av med hjälp av flaggvakter. Inför salvan hörs ett antal korta signaler, och efter hörs en lång signal. 

Vi mäter vibrationerna

Närliggande fastigheter har inspekterats innan arbetena tog vid och vibrationsmätare sitter uppe för att säkerställa att byggnader inte ska ta någon skada. Det är relativt små sprängsalvor och risken att de orsakar skada är mycket låg. 

Bullrande arbeten vid gångtunneln

Gångtunneln under spåret i höjd med sporthallen ska förlängas eftersom det blir dubbla spår ovanpå tunneln. För att få fram armeringen i betongen kommer vi att utföra så kallad vattenbilning, då man tar bort betong med hjälp av vatten under väldigt högt tryck.

Detta moment startar i slutet av mars eller början av april och kommer att orsaka en del buller. Vattenbilningen pågår i cirka fyra veckor. Vi mäter ljudnivån kontinuerligt och kommer att skärma av arbetena så gott vi kan.

Arbetena pågår generellt mellan klockan 07.00 – 19.00. Arbetet med den nya stationen ska vara klart i december 2023. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan saltsjöbanan