Begränsningar i Danvikskanalen när Norra Danviksbron renoveras

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Norra Danviksbron som går över Danvikskanalen mellan Stockholm och Nacka behöver totalrenoveras. Renoveringen pågår 2023–2026 och kommer periodvis att påverka sjötrafiken mellan Mälaren och Saltsjön.

Danvikskanalen är en av få vägar in i Mälaren från Saltsjön

Bron kommer inte att kunna öppnas under delar av renoveringen, då blir höjdbegränsningen i kanalen 10,8 meter. Ingen sjötrafik alls kommer att kunna trafikera kanalen då broklaffen lyfts bort och när den nya monteras. Farledsbredden i kanalen minskar till 17 meter under större delen av renoveringen.

Partiell avlysning – höjdbegränsning 10,8 meter

  • 4 september–3 december 2023
  • 1 maj–1 november 2026 (planerat)

Total avlysning – ingen sjötrafik tillåten

  • 6–17 november 2023
  • 4–15 december 2023
  • 14 november–11 december 2025 (planerat)
  • 17–30 april 2026 (planerat)

SMS-avisering vid farledsbegränsningar

Registrera ditt telefonnummer för att få sms-aviseringar när framkomligheten i kanalen förändras. Där informerar vi om både planerade och eventuella oplanerade förändringar. Välj alternativet “Farledsbegränsningar Danvikskanalen”.

Aktuella tider för broöppning finns på Stockholms hamnars webbplats. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan saltsjöbanan