Åtgärder på Saltsjöbanans plattformar i vår

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Under våren 2022 kommer SL att utföra kompletterande åtgärder på flera stationer längs Saltsjöbanan. Vi kommer bland annat att klä betongväggar i träribbor, måla om samt åtgärda bänkar och räcken. Alla arbeten beräknas vara klara till midsommar.

Spaljé i Solsidan som ska ersättas med träribb. En av flera åtgärder som utförs i vår.

Stationer som berörs av upprustningsarbetena är Saltsjö-Duvnäs, Neglinge och Solsidan.

Läs vidare för information om arbetena på respektive station. 

Upprustning saltsjö duvnäs tunnel och betong.jpegArbeten på station Saltsjö-Duvnäs

Först ut är arbetena på station Saltsjö-Duvnäs som startar måndag 4 april och beräknas pågå i cirka sex veckor. Arbetena kommer att utföras dagtid, klockan 07.00 – 19.00.

Betongen vid plattformen och vid gångtunneln ska kläs in i träribbor. Det innebär att vi kommer borra, montera och sedan måla träribbor på betongväggarna på vardera sida om gångtunneln. För att komma åt behöver vi röja bort lite växtlighet samt ta bort spaljén närmast tunneln på högra sidan. Träribborna sätts inte upp bara för att se fina ut, utan de fungerar även som klotterskydd.

Väggarna på båda sidor om tunneln ska kläs i träribbor målade i brunt.

Vi kommer även att måla tunnelmynningen till sin ursprungliga betonggrå färg istället för den tillfälliga blå färgen som den delvis målats med. Inne i tunneln kommer det att vara fortsatt blå färg. Målningsarbetet tar cirka en vecka. Trappan hålls öppen under hela arbetets gång.Upprustning Saltsjö duvnäs bänk 220329.jpg

Bänken inne i väderstugan kommer att byggas om till originalskick, så att den ser ut som innan stationen rustades upp. Den kommer att byggas på plats så väderskyddet stängs av i cirka en vecka. 

Upprustning neglinge räcke 2 220329.jpg

Ett stålräcke kommer att monteras längs den transparenta bullerskärmen. 

Arbeten på station Neglinge 

På Neglinge station kommer ett nytt stålräcke installeras på plattformen, längs med den genomskinliga skärmen. Det kommer bli en förlängning av det nuvarande stålräcket som går längs med rampen upp till plattformen. 

Vissa delmoment i arbetet kommer att behöva utföras nattetid för att inte störa trafiken. Arbetet ska planeras så att de bullrande arbetsmomenten, såsom borrning, endast sker dagtid. Monteringsarbetena som sker nattetid kommer att pågå i cirka tre nätter. 

Arbetet pågår till och från under april - juni. 

Upprustning solsidan fyra bilder.jpgArbeten på station Solsidan

Solsidan kommer få flera förbättringar under våren. Även här kommer betongytor att kläs in i träribbor, bland annat väggen vid cykelstället. Cykelstället stängs därför av under arbetets gång. Spaljen vid rabatten längre till vänster kommer att tas bort och ersättas med träribb. 

Även krypgrunden på byggnaden bredvid cykelstället kommer att kläs in med träribbor, istället för dagens stängsel-lösning. 

Räcket i mitten av rampen upp till plattformen kommer att byggas om. Betongen som sticker upp från marken på plattformen kommer att kapas av och marken fylls igen med makadam. 

Arbetena planeras att pågå från slutet av april till juni.

Arbetena uppe på plattformen kommer att pågå under förmiddagen när det är som minst resenärer i rörelse, klockan 10.00-14.00. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan saltsjöbanan