Arbeten vid station Fisksätra

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Under perioden februari - december 2023 bygger SL om station Fisksätra till mötesstation med dubbla spår och ny plattform. Här beskriver vi vilken typ av arbeten som pågår, tidplaner och vilken påverkan arbetena har.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi använder sms-utskicken när plötsliga förändringar i arbetena sker. 

Maila ditt nummer för att avregistrera dig från sms-utskicken. 

Pågående arbeten 

Några mindre kompletterande sprängningar kommer att utföras vid stationen under måndag och/eller tisdag 13-14 november. Sprängningarna beräknas inte orsaka några märkbara vibrationer eller annan påverkan förutom att de hörs. 

Den nya Fisksätra station börjar ta form och man börjar kunna uttyda  slutgiltiga resultatet. Räcken, plattformar och kontaktstolpar kommer på plats och senare i oktober kommer även de nya trappor på plats. Under vecka 43 asfalterade vi de nya plattformarna .

Från november kommer det bli betydligt mindre aktivitet inom projektet. I december är det främst besiktningar och mindre kompletterande arbeten som kommer att utföras. 

Gångtunneln avstängd

Gångtunneln under spåret i höjd med idrottsplatsen stängs av eftersom den måste breddas då den ska gå under två spår istället för ett. Tunneln under gatan och trappan mot Fisksätravägen håller vi öppen. Gångvägen på norra sidan om spåret, mellan skolan och idrottsplatsen, kommer även den att hållas öppen under hela projektet. 

Så mycket kommer det att bullra 

Vissa arbetsmoment kommer att vara bullrande, såsom schaktning och sprängning. Arbetena kommer att bullra och märkas av som mest under projektets första månader när rivningarna pågår, sedan börjar vi bygga nytt vilket inte kommer att vara lika störande. Vi kommer att följa Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller och kontinuerligt att mäta bullernivåerna. Vid arbetsmoment som dammar kommer vi att bevattna för att minimera dammet.

Arbetstider

Arbetena kommer förutom i undantagsfall att utföras dagtid på vardagar, klockan 07-19. Om arbeten skulle behöva utföras helger, kvällar eller nätter kommer detta att aviseras via sms-aviseringar, anmäl ditt mobilnummer här.

Flygfoto med planområde och kommande ombyggnad finns utmarkerad.

Det ska vi göra

  • Fisksätra station byggs om och kompletteras med ytterligare ett spår. Stationen får då en dubbelriktad trafik så att tåg i respektive riktning kan mötas i Fisksätra. Därmed kan turtätheten öka till 12- minuterstrafik.
  • Stationsområdet utvidgas cirka 4 meter söderut mot Fisksätravägen för att rymma ett nytt spår. Befintligt spår flyttas cirka 2 meter norrut mot bergslänten. Båda spåren får varsin plattform på respektive sida av spårområdet.
  • Norra plattformen nås som tidigare från både gångbro i öster och cykelpassage under järnvägsbron i väster.
  • Den södra plattformen får trappor och ramper direkt från Fisksätravägen och även trappa till gångbron över spåren.
  • Vid den norra plattformen anläggs en hiss till gångbron.
  • Stationen får förbättrad tillgänglighet och utrustas med väderskydd och ny belysning på båda plattformarna
  • Förbättring av plattformar, spår och växlar.
  • Breddningen av spårområdet innebär att den befintliga gång- och cykelpassagen under järnvägsbron väster om stationen kommer att förlängas.
  • En ny byggnad för tekniska installationer byggs i sydöstra delen.

Detaljplan för Fisksätra station

Många arbeten på liten yta

Förutom SLs arbeten med Saltsjöbanans station kommer flera andra arbeten att pågå samtidigt i Fisksätra:

 

Saltsjöbanan avstängd 2023 - 2024

Saltsjöbanan är avstängd och ersätts med buss från början av 2023 till början av 2024. Under avstängningen kommer även Nacka kommun och Nya tunnelbanan utföra arbeten som kräver avstängning. Läs mer om avstängningen. 

Sök din resa på sl.se eller i sl-appen. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?