Ombyggda stationer i Fisksätra och Tattby

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

För att möjliggöra tätare avgångar på Saltsjöbanan, som idag till stor del består av enkelspår, planeras två nya mötesstationer i Fisksätra och i Tattby. Dessa kommer att möjliggöra att fler tåg går på banan samtidigt. Just nu pågår upphandling av entreprenör och planering för genomförandet. Arbetena beräknas pågå i cirka ett år med start i februari 2023.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi bygger om Saltsjöbanans station Fisksätra och station Tattby till mötesstationer med dubbla spår och plattformar.

Syfte

Projektet skapar möjlighet att köra fler tåg på Saltsjöbanan vilket innebär tätare trafik.

Vem påverkas och tidplan

Arbetena utförs under perioden februari 2023 - januari 2024. Saltsjöbanan stängs av och ersätts med busstrafik från januari 2023 - april 2024. Under avstängningen kommer även Nacka kommun och Nya tunnelbanan utföra arbeten vid Saltsjöbanans spår.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. 

Arbetena sätter igång i febuari 2023. Läs mer om vad vi ska göra på respektive station och hur det påverkar omgivningen. 

Arbeten med station Fisksätra.

Arbeten med station Tattby.

Tidplan

  • Januari 2023 - Saltsjöbanan stängs av och ersätts med bussar.
  • Februari/Mars 2023 - Arbeten startar i Fisksätra och Tattby
  • December 2023 - Arbetena avslutas i Fisksätra och Tattby
  • Början av 2024 - Saltsjöbanan börjar delvis trafikeras igen
  • 2027 - Saltsjöbanan läggs tillbaka hela vägen till Slussen och tätare trafik blir möjlig

Saltsjöbanan stängs av

Från januari 2023 och cirka ett år framåt stängs Saltsjöbanan av och ersätts med bussar. 

Arbetena vid Fisksätra och Tattby planeras att starta i februari och pågår i cirka ett år. 

Att avstängningen sträcker sig under längre tid än arbetena i Fisksätra och Tattby beror på att Nacka kommun och Nya tunnelbanan också ska göra arbeten som kräver att Saltsjöbanan stängs av. Nacka kommer att göra arbeten på Värmdövägen och Sickla bro, Nya tunnelbanan kommer att bygga en tunnelbaneentré nära Saltsjöbanans spår vid Sickla.

Läs mer om Nackas arbeten på Värmdövägen. 

Läs mer om arbetena för att bygga tunnelbana till Nacka.

Så påverkas närområdet

Vissa arbetsmoment kommer att vara bullrande. Vi kommer att följa Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller och kontinuerligt att mäta buller. Vid arbetsmoment som dammar kommer vi att bevattna för att minimera dammet.

Flaggvakter kommer att vara på plats vid behov för att säkerställa att byggtrafiken och sprängningar hanteras på ett säkert sätt.

Gång- och cykelvägar kommer att tidvis att läggas om för att göra plats åt arbetena. 

Arbetena kommer förutom i undantagsfall att utföras dagtid på vardagar, klockan 07-19. Vid arbeten som utförs helger, kvällar eller nätter kommer detta att aviseras  via sms-aviseringar, anmäl ditt mobilnummer här.

Läs på sidorna för de olika stationerna för mer detaljerad information om påverkan. 

Arbeten med station Fisksätra.

Arbeten med station Tattby.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?