Trädflytt inför bygge av planskild korsning vid Frescati

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Efter årsskiftet påbörjar SL bygget med en ny planskild korsning vid Frescati. Inför arbetena får nu träd flytta istället för att avverkas.

Längs Roslagsbanan arbetar vi med att ersätta plankorsningar med säkrare järnvägskorsningar med olika nivåer där väg- och järnvägstrafik slipper korsa varandra. Nu ska vi bygga en planskild korsning vid Frescati och Bergianska trädgården, söder om Grindstugan.

I samband med att vi inleder bygget av den nya planskilda korsningen tar projektet hand om träd som annars skulle behöva avverkas. Träden används till exempel för att fylla igen luckor i lindallén på platsen.

Bodil Johansson är hållbarhetssamordnare på SL:

– Några av träden har en särskilt spännande historia. En skogslind härstammar ifrån Carl von Linnés föräldrahem i Stenbrohult i Småland. Ett annat träd är en femton år gammal lind som heter Zwarte Linde. Den har sitt ursprung i allén vid Sjöö slott i Uppland, där det största trädets stam är sju meter i omkrets. Det är en hisnande tanke att även den här ”tonåringen” kanske kommer bli en sån bjässe.  

I filmen berättar Bodil Johansson mer om hur trädflytten ska gå till och var den nya korsningen kommer att ligga.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan planskild korsning vid frescati