Nu är samrådet för Roslagsbanan till city avslutat

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den 27 juni avslutades samrådet för Roslagsbanan till city. Nu ska vi samla ihop och gå igenom alla synpunkter för att arbeta in dem i arbetet med lokaliseringen. Flera dialoger och samråd kommer ske i framtiden.

Samråd

27 maj till 27 juni 2022 genomförde Region Stockholm ett samråd för Roslagsbanan till city. Tidigare samråd och dialoger har förts med intressenter och parter och fler kommer längre fram i processen. 

Sammanlagt kom det in över 1 000 yttranden under samrådet. Synpunkterna som kommit in tar vi med oss i arbetet med lokaliseringsutredningen som pågår under hela 2022. 

Samrådsredogörelsen från det här samrådet publiceras på projektsidan Roslagsbanan till city under hösten 2022. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik