Nu startar samrådet för Roslagsbanan till city

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nu har du möjlighet att tycka till om var Roslagsbanans förlängning till city ska gå och hur byggandet av järnvägen kan påverka miljön. Samrådet pågår mellan 27 maj och 27 juni 2022 och är den tid då du kan lämna synpunkter på de alternativ vi studerat.

Region Stockholm bjuder in till samråd inför beslut om lokalisering samt inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan för Roslagsbanan till city. Nu vill vi få in viktig information om omgivningen och tankar om de olika förslagen till förlängning av Roslagsbanan till city. Syftet är att redogöra för de alternativa sträckningarna av banan och de tänkbara miljöeffekter som kan uppstå till följd av byggandet av järnvägens förlängning. Allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap med kunskap, tankar och idéer om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till. Resultatet ingår i det fortsatta arbetet och blir en del i underlaget för länsstyrelsens bedömning om betydande miljöpåverkan.

Samrådet pågår från 27 maj till 27 juni 2022.

Lämna dina skriftliga synpunkter på samrådsmaterialet senast 27 juni 2022 via något av följande alternativ: 
Via samrådets webbsida

Via e-post till samrad.rbc@regionstockholm.se
Via vanlig post till
Region Stockholm
Trafikförvaltningen
Lindhagensgatan 100
105 73 Stockholm  
Märk ärendet med ”TN 2022-0415 Samråd lokaliseringsutredning Roslagsbanan till city’’

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Under tiden för samrådet finns samrådsunderlaget även tillgängligt på:

Region Stockholm, trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, Stockholm
Stockholms stad, Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm
Vallentuna kommun, kontaktcenter (som delar lokal med biblioteket)
Täby kommun, kommunhuset
Österåkers kommun, servicecenter, Alceahuset
Danderyds kommun, kontaktcenter i Mörby centrum

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik