Tidiga samrådet för Roslagsbanan till city avslutat

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nu är samrådstiden för Roslagsbanan till city slut - för den här gången. Nu ska vi samla ihop alla synpunkter och arbeta in dessa i vårt arbete framöver. Flera dialoger kommer att föras inom projektets ramar.

Samråd

Under 15 januari till 8 februari 2021 genomförde Region Stockholm ett tidigt samråd för Roslagsbanan till city. Det var den första dialogen av många som kommer att genomföras inom projektet under de kommande åren. 

Sammanlagt kom det in över 100 yttranden under samrådet. Synpunkterna som kommit in tar vi med oss i arbetet med lokaliseringsutredningen som pågår under hela 2021. 

Samrådsredogöresle från tidigt samråd januari - februari 2021

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik