Två stora projekt i startgroparna

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

För ett år sedan meddelades att projektstarten för Spårväg Syd och Roslagsbanan till city skulle tidigareläggas till 2020. 15 januari planeras ett tidigt samråd för Roslagsbanans förlängning till centrala Stockholm och senare under året även för Spårväg Syd. Det är en möjlighet att presentera materialet såhär långt och att fånga upp synpunkter och funderingar i ett tidigt skede.

Kollektivtrafik och stadsutveckling går hand i hand mot en grönare framtid.

Sverigeförhandlingen pågick mellan 2015-2017 och resulterade bland annat i en plan för utveckling av kollektivtrafik, infrastruktur och bostadsbyggande i storstadsregionerna. För Region Stockholm handlar avtalet om fyra kollektivtrafiksatsningar. Spårväg Syd mellan Flemingsberg och Älvsjö och Roslagsbanan till city hanteras av trafikförvaltningen medan tunnelbana mellan Fridhemsplan-Älvsjö och tunnelbanestation i Hagalund hanteras av förvaltning för utbyggt tunnelbana. Parallellt med satsningarna på kollektivtrafiken ska de kommuner som ingår i avtalet bygga bostäder. Initialt var projektstarterna planerade till 2024 för Spårväg Syd och till 2026 för Roslagsbanans nya sträckning. Efter överenskommelser mellan Region Stockholm, Stockholms stad och berörda kommuner tidigarelades projektstarten till 2020.

– Samtliga projekt inom avtalet är viktiga satsningar på ett hållbart samhälle där kollektivtrafik och stadsutveckling går hand i hand mot en grönare framtid, säger Anna Rehnstedt som är huvudprojektledare för Sverigeförhandlingens objekt hos trafikförvaltningen.

En viktig del av att planera stora utbyggnader med många berörda är möjligheten att kunna påverka. Därför är samråd en central del i hur projekten ska planeras och utföras. Ett samråd i ett såhär tidigt skede innebär att det inte finns ett helt färdigt förslag att ta ställning till.

– Ett av syftena med detta tidiga samråd är att börja kommunicera kring det underlag som togs fram under Sverigeförhandlingen. Det är bra att så tidigt som möjligt kunna få del av synpunkter och förslag på hur projektet kan utformas eller vad som bör göras annorlunda, säger Gunilla Wesström, projektledare Roslagsbanan till city.

För Spårväg Syd genomfördes ett tidigt samråd bland annat 2010, och de synpunkter som kom in då utgjorde en viktig del av planeringsarbetet. Sedan dess har omgivning, angränsande projekt och andra förutsättningar som tänkbara linjedragningar ändrats. Därför ska ytterligare ett tidigt samråd genomföras.

Arbetet framåt

För Spårväg Syd handlar det om att fortsätta det påbörjade arbetet och bland annat fördjupa den planeringsstudie som utfördes 2013-2015. Eftersom det gått fem år sedan den första studien gjordes måste förutsättningarna aktualitetsprövas och det tekniska utredningsarbetet återupptas. Roslagsbanan till city har precis påbörjat sin lokaliseringsutredning som kommer att pågå under hela 2021.

Tidigt samråd för Roslagsbanan till city

Det tidiga samrådet för Roslagsbanan till city pågår mellan den 15 januari och tre veckor framåt. Den som vill läsa mer om projektet och hur du lämnar synpunkter under samrådet gör det på www.sll.se/roslagsbanan/city. På grund av rådande pandemi kommer ingen fysisk träff att anordnas under samrådsperioden.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik