Nu börjar arbetena vid Portvägen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

För att öka säkerheten och tillgängligheten vid Enebybergs station bygger SL en ny planskild korsning vid Portvägen. I slutet av januari kommer arbetsområdet stängslas in och i samband med det stänger vi av järnvägsövergången vid Portvägen för biltrafik. Den nya planskilda korsningen planeras vara klar och öppna under våren 2023.

Störande arbeten

I början av februari börjar arbetena med schakt och spont. Dessa arbeten är bullrande och kan upplevas störande för närboende. Många arbetsmaskiner kommer vara igång och i området kommer det vara en hel del byggtrafik.
Under våren är den mest intensiva perioden med spontning, schaktarbeten och sprängningar från början av februari till slutet av april.

I mitten av februari bygger vi en tillfällig gång- och cykelbro söder om plattformen mellan vändplanen på Östra banvägen och början av Västra banvägen. I samband med detta stänger vi av järnvägsövergången vid Portvägen även för gång- och cykeltrafik. Under februari förlänger vi även dagens plattform i södra änden och river pizzerian.

Arbetena med gångtunneln vid Gethagsvägen börjar i april.

Arbetstider under våren

Grundtider för arbetena är vardagar klockan 07.00 – 19.00. Vissa kvällar behöver vi arbeta till klockan 22.00, då med mindre bullrande arbeten. Vi kommer även arbeta vissa helger, inför dessa skickar vi ut sms till alla som anmält sig till tjänsten. Anmäl dig direkt här. 

Träffa oss på plats

Under januari och februari kan ni träffa oss vid Portvägen där vi finns för att svara på era eventuella frågor. Aktuella dagar och tider finns på projektets webbplats.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan planskild korsning vid portvägen