Nya och upprustade tåg på Roslagsbanan

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

För att få bättre flöde utan störningar i trafiken har vi byggt fler dubbelspår på Roslagsbanan. För att fler boende i den växande nordostsektorn ska kunna åka kollektivt och miljövänligt behöver vi även fler tåg som trafikerar sträckorna. Dagens tåg har vi rustat upp och anpassat för bättre tillgänglighet.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi köper nya moderna tåg som sätts i drift tillsammans med de befintliga tågen mellan 2023 och 2024. En helt ny depå har byggts i Molnby för drift och underhåll av de nya tågen. 101 tågvagnar har rustats upp interiört och exteriört med bättre miljö, säkerhet och tillgänglighet.

Syfte

Nya tåg som kompletterar de nuvarande möjliggör att fler kan åka med Roslagsbanan i framtiden. Nya och upprustade tåg innebär en modernare och trevligare miljö ombord på tåget med bättre tillgänglighet och mer plats för resenärer med till exempel rullatorer och barnvagnar.

Vem påverkas och tidplan

Som resenär kommer du att få en fräschare och säkrare miljö när du åker med Roslagsbanan. De nya tågen är tillgänglighetsanpassade för rullatorer och barnvagnar som också fått mer utrymme. Redan nu kan du se de första nya tågen på banan medan det testas.

De nya tågen på Roslagsbanan

De nya moderna tågen börjar levereras till Sverige under hösten/vintern 2020 och kommer att testas på banan för att sedan sättas i drift tillsammans med de befintliga tågen succesivt från 2023 fram till och med 2024.

Varje nytt tåg motsvarar längden på tre vagnar. Fordonen är byggda för en maxhastighet på 100 kilometer i timmen och rymmer 300 resenärer med sittplatser för drygt 150.

Insidan ska ha gott om plats för resenärer och extra utrymme för exempelvis barnvagnar och rullstolar. Tågen är även särskilt anpassade för svenska vinterförhållanden. Vagnkorgarna är gjorda i aluminium och har lätt vikt, vilket gör att de kan accelerera snabbare och ha kortare bromssträcka. Detta resulterar i ett energisnålt tåg med låga driftskostnader.

Roslagsbanan fortsätter att vara ett miljövänligt transportmedel i framtiden, med modernare och mer effektiva tåg.

Illustration av exteriör på de nya tågen. Slutgiltig design.

Illustration av interiör på de nya tågen. Slutgiltig design.

Film: De nya tågen på Roslagsbanan och Vallentunadepån


Upprustade tåg

De befintliga tågen på Roslagsbanan som rustats upp har både fått en fräschare interiör och nya färger på utsidan. Framförallt har vagnarna blivit säkrare och mer tillgängliga för alla.

Bättre inomhusmiljö på tågen

Tågen har fått ny, ljusare färgsättning, ny matta på golven, nytt tyg på sätena och varje bänkrad har försetts ned rejäla handtag. Inne i vagnarna har vi installerat övervakningskameror, elektroniska informationsskyltar, ny belysning och fler fönster som går att öppna.

Upprustad interiör i vagn

Bättre tillgänglighet

Mellanvagnarna har anpassats med bättre tillgänglighet för till exempel barnvagnar och rullstolar. Nu finns en ny bred ingång mitt i vagnen och golvet har sänkts till samma höjd som plattformen. Ett rörligt fotsteg minskar avståndet till perrongen. 

Alla vagnar har målats om på utsidan med en blå färg. Dörrarna är vita för att skapa en bättre kontrast för personer med nedsatt syn. Vagnarna har även försetts med tydliga elektroniska destinationsskyltar både i fronten och på sidan.

Ny bred dörröppning i mellanvagnenEtt lägre insteg har byggts i mittenvagnen för bättre tillgänglighet

 

Ommålade vagnarVita dörrar blir tydligare för personer med synnedsättning

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?