I sommar fortsätter vi modernisera Roslagsbanan

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nu intensifieras arbetena med de planskilda korsningarna i Enebyberg i Danderyd och Frescati i Stockholm. För att kunna få de nya broarna på plats är hela Roslagsbanan avstängd från midsommar och fram till 13 augusti. Under tiden ersätter SL tågtrafiken med buss.

Nu är det dags för nästa stora steg i byggandet av de två planskilda korsningarna vid Enebyberg i Danderyd och Frescati i Stockholm. Under sommaren när banan är avstängd ska de båda tunnlarna, som nu byggs vid sidan av banvallen, skjutas in under Roslagsbanan.

I början av avstängningen gräver vi bort det befintliga spåret. Under sommaren fortsätter vi att schakta och sätta spont (som en stödvägg). Vi lägger om ledningar och bygger själva tunneln som innebär mycket armering och gjutning. Mycket måste  vara på plats innan tunneln hamnar i sitt rätta läge och när den väl är där ska vi återbygga banvallen med spår ovanpå tunneln. 

Enligt plan skjuts de nya tunnlarna, som i själva verket är järnvägsbroar, in i sina lägen under mitten på juli. 

I Enebyberg, en bit norr om den nya planskilda korsningen, bygger vi även en ny gångtunnel som sluter an till Gethagsvägen. Här kommer vi plocka bort bullerskärmar, sponta och schakta innan vi lyfter dit rörbron och återställer spår och bullerskärmar. Tunneln är redan på plats i Enebyberg och väntar på sin nya placering. Enligt plan öppnar den nya gångtunneln under hösten 2022. 
Illustration gethagsvägen mot öst

Illustration av nya gångtunneln vid Gethagsvägen

När nya gångtunneln öppnar blir tillgängligheten bättre i Enebyberg där en provisorisk gångbro finns på plats så länge järnvägsövergången är helt stängd. I Frescati byggs den nya planskilda korsningen söder om den nuvarande övergången så där kan fordon passera under hela byggperioden. De nya planskilda korsningarna öppnar under våren 2023. 

När banan är avstängd finns det andra arbeten som både vi och andra aktörer passar på att göra. Bland annat förstärker vi kontaktledningen på banans södra del för att på så vis förbereda för de nya tågen. Vi förbättrar och gör anpassningar vid en järnvägsövergång vid Gårdsvägen, nära Lindholmen station, som byggdes om för två år sedan. 

Strukton, som utför underhållsarbeten på Roslagsbanan, kommer bland annat arbeta både söder och norr om Enebybergs station. Dessa arbeten innebär bland annat byte av räls som för med sig att både bullerskärmar och makadam måste tas bort. På en del av sträckan ska även slipers bytas ut. 

Det är mycket som händer längs banan i sommar och många arbeten kommer märkas tydligt för de som bor nära. Vi ser fram emot att kunna öppna betydligt säkrare korsningar och en Roslagsbana som gör sig redo att ta emot nya tåg och möjliggöra tätare avgångar. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan