Se filmen om Arninges nya station

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

12 december börjar både tåg och bussar att gå till nya Arninge station och bussterminal. En ny knutpunkt för kollektivtrafiken i Nordost.

Nu börjar tågen på Roslagsbanan trafikera den 39:e stationen på banan. Via en väderskyddad gångbro över E18 når resenärerna enkelt den nya bussterminalen och underlättar för snabba byten mellan tåg, buss och andra färdmedel.

Infartsparkeringar för 400 bilar och många cykelparkeringar gör att Arninge är en ny knutpunkt i nordöstra Stockholm som underlättar för dig som vill resa mer klimatsmart. Projektet är ett samarbete mellan SL, Trafikverket och Täby kommun.

Arninge station blir en knutpunkt för vårt kollektivtrafiksystem i Nordost

Bilden nedan visar trafikfödet för bussar, tåg och bilar i nya Arninge. Klicka på bilden för att förstora den.

Arninge-karta-1280x720px.png

Torbjörn Bodin är programdirektör för Roslagsbanan utbyggnad: 

– Senast vi öppnade en station på Roslagsbanan var 1986, när Visinge öppnade vid ett nybyggt bostadsområde. Före det var det Tibble som öppnade så långt tillbaka som 1974. Arninge station blir en knutpunkt för vårt kollektivtrafiksystem i Nordost, säger han. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan