Avstängningar och arbeten på Roslagsbanan 2021

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I sommar färdigställer SL dubbelspåret mellan Täby kyrkby och Kragstalund. När det är klart finns dubbelspår hela vägen från Stockholms östra till Vallentuna. Vi gör stationer säkrare och markförstärker banan. I Kårsta bygger vi ett uppställningsspår. Under perioden när hela Roslagsbanan är avstängd sker uppgradering av kontaktledningssystemet samt växelbyte på Stockholms östra.

Arbeten i Täby kyrkby

Den här sommaren färdigställer vi det två kilometer långa dubbelspåret mellan Täby kyrkby och Kragstalund som gör att Roslagsbanan får dubbelspår hela vägen från Stockholms östra till Vallentuna. 

Under avstängningen 25 juni till 16 oktober fortsätter vi framför allt med utbyggnaden av dubbelspår från Lokevägen till Kragstalund station.
Under midsommarhelgen börjar vi riva räls samt signal- och kontaktledningsanläggningen för att förbereda för de kommande arbetena.

Under juli månad utför vi de mest bullrande arbetena såsom schaktning och eventuellt en del sprängningar. Det kommer att vara många maskiner igång och i området kommer det att vara mycket byggtrafik.

Aktuell bygg- och störningsinformation Täby kyrkby

När banan öppnar i oktober finns dubbelspår från Stockholms östra till Vallentuna.

Arbeten mellan Lindholmen och Kårsta

Trafikavstängningen fortsätter fram till 11 december mellan Lindholmen och Kårsta. På delar av sträckan utför vi säkerhetshöjande åtgärder vid plankorsningar, markförstärkande arbeten längs banan samt uppdaterar signalsystem och kontaktledningar. 

Norr om stationen i Kårsta schaktar och förlänger vi spåret för att möjliggöra för ett tåg att parkera där samtidigt rustar vi upp stationsområdet.

De markförstärkande arbetena runt stationen i Frösunda fortsätter och går in i en mer intensiv fas under trafikavstängningen. Vi river plattformen, för att sedan bygga en ny mittplattform. Bron över Frösundaån ersätts och arbetena där börjar med rivning av räls.

Aktuell bygg- och störningsinformation Vallentuna – Kårsta

Näsbyparkslinjen

24–28 juli är hela Roslagsbanan avstängd för uppgradering av kontakledningssystemet samt för växelbyte vid Stockholms östra. Under dessa dagar genomförs geotekniska undersökningar på tio platser längs Näsbyparkslinjen som innebär att vi borrar i spårområdet. Varje borrhål tar cirka två timmar att genomföra. Trafikavstängningen fortsätter mellan Djurholms Ösby och Näsbypark 29–30 juli. 

Arbeten vid Täby centrum till Rydbo

På sträckan arbetar vi för att få en stabilare anläggning och minska störningarna i trafiken. Vi byter ut belysningen till ett mer klimatsmart alternativ och förbättrar säkerheten vid övergångar. Arbetena pågår till september 2021.

Vid Täby centrum och Galoppfältet bygger vi nya teknikhus. Vi byter även ut belysning samt högtalare.

Vid stationerna Viggbyholm och Rydbo byter vi ut belysningen och bygger om befintliga teknikhus. 

Vi byter ut belysningen till ett mer klimatsmart alternativ.

Arbeten vid Stockholms östra

I augusti börjar vi göra i ordning torgytan utanför stationen mot Drottning Kristinas väg. Det befintliga ytskiktet, betongmuren, plank och betongfundament tas bort. Vi kommer sedan att lägga nya markplattor med underliggande värmeslingor och gjuta ny betongmur. 
Vi ser över planteringar, sätter dit nya bänkar, cykelställ och belysning. Enligt plan pågår arbetena fram till och med november.

Under byggperioden finns ingen cykelparkering på plats och framkomligheten är begränsad. Vi stänger av halva torgytan åt gången. Barnvagnar kan inte passera under byggperioden utan hänvisas via stationshuset. Åtkomst till butiker, caféer och restauranger påverkas inte.

Ersättningstrafik på sl.se

Information om ersättningstrafik under trafikavstängningen finns på sl.se. 

Precis som under förra årets avstängning finns infartsparkeringen i anslutning till Täby kyrkby station, med plats för cirka 230 bilar. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan