Stora satsningar på kollektivtrafiken i Norrort

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

SL, Trafikverket och Täby kommun satsar stort på att bygga nya trafiklösningar för hållbart resande i Norrort - Täby och Danderyd. Nu startar vi om efter vintern med arbeten som påverkar trafiken på E18 och på Roslagsbanan.

När vi blir klara kan Roslagsbanans resenärer se fram emot färre störningar när dubbelspåret blir klart till Kragstalund. En ny station i Arninge blir en knutpunkt för enkla byten mellan buss, bil, cykel och Roslagsbanans spårtrafik. Nya bussfiler på E18 kommer att minska risken att bussarna hamnar i köer i rusningstrafik.

Roslagsbanans Kårstalinje
Sedan februari ersätter bussar tågen på vardagskvällar och nätter på sträckan mellan Lindholmen och Kårsta. Täby kyrkby - Kårsta är helt stängd från juni till oktober. Sträckan från Lindholmen till Kårsta fortsätter vara stängd till december 2021. Trafikinformation finns på SL:s webbplats sl.se

E18 och Arninge station
Vid Arninge kommer ett av två körfält på E18 att stängas i vardera riktningen under sex sommarveckor. Arbeten på och vid Vaxholmsvägens bro över E18 kommer också att påverka trafiken. Vi planerar att inviga E18 Arninge station i slutet av 2021.

E18 Stocksund till Arninge, bussfiler och digital trafikstyrning
Nya bussfiler är klara på E18 sträckan Danderyds sjukhus - Lahäll. Nu fortsätter arbetet på sträckan Lahäll - Arninge. Under arbetet stängs bussfiler mellan Lahäll och Viggbyholm, bussarna kör i de vanliga körfälten och det påverkar trafiken.

Bullerskydd vid E18 Viggbyholm
Vid Viggbyholm fortsätter Täby kommun att bygga bullerdämpande skärmar längs E18.

Mer information: www.trafikverket.se/norrort

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan