Nu är gångbron vid Åkersberga station öppnad

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Efter nästan tre års ombyggnation av Åkersberga station öppnade i veckan den nya gångbron som byggts för att öka säkerheten vid stationsområdet. Bron binder ihop Järnvägsparken, de tre spåren på Roslagsbanan och Åkersberga Centrum.

Nya bron vid Åkersberga station öppnad.

För att förbättra säkerheten vid Åkersberga station har SL byggt den gångbro som nu är öppnad. För att öka tillgängligheten till bron finns även hissar vid Stationsvägen, Järnvägsparken samt till mittperrongen. Den järnvägskorsningen som fanns vid Neptunivägen är borta och biltrafik åker nu under Roslagsbanan vid den nya trafiklösningen vid Båthamnsvägen. 

Spårövergångarna som ska vara kvar vid Luffarbacken och stationens östra ände, har fått säkerhetshöjande åtgärder med bomanläggning.

I arbetet vid Åkersberga station har SL även byggt ett tredje spår och en mittplattform för att öka kapaciteten på Roslagsbanan.

Åkersberga är nu en framtidssäkrad station.

– Arbetet har rullat på bra och vi är glada att kunna lämna över stationen och bron till boende och besökare i området. Åkersberga station är nu en modern, säker och framtidssäkrad station, avslutar Jonas Frisk, projektledare för arbetena vid Åkersberga station. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan