Nu startar samrådet för vattenverksamhet vid järnvägskorsningen i Frescati

Nu startar samrådstiden för tillstånd för vattenverksamhet vid den planskilda järnvägskorsningen vid Frescati på Roslagsbanan. Samrådet pågår mellan den 30 september och 21 oktober 2020 och är den tid då ni kan lämna synpunkter på de åtgärder som Region Stockholm och SL planerar att utföra. På det sättet kan du vara med och påverka.

Samråd enligt 11 kapitlet miljöbalken

Under samrådsperioden informerar vi om den planerade verksamheten och byggandet av en ny järnvägskorsning vid Frescati. Den föreslagna lösningen innebär att biltrafik samt gång- och cykeltrafik kommer att passera under järnvägen, en så kallad planskild korsning. Under samrådstiden får berörda, myndigheter, intressenter och allmänheten en möjlighet att ta upp synpunkter och komma in med kompletterande information. Därmed kan ni påverka ansökningshandlingarnas omfattning och inriktning.

Samrådshandlingen finns tillgänglig för synpunkter under tiden 30 september till 21 oktober 2020. Handlingen ligger under "Samrådshandling" på den här sidan.
Handlingen finns även på följande platser:

• Trafikförvaltningen, Region Stockholm, Lindhagensgatan 100, Stockholm. Öppet måndag - torsdag klockan 07.30 - 17.00, fredag klockan 07.30 - 16.30
• Edvard Anderssons växthus, Bergianska, Veit Wittrocks väg 5, Stockholm. Öppet tisdag - fredag kl. 11.00 - 16.00, helger klockan 11.00 - 17.00

Vi tar gärna emot era skriftliga synpunkter som ni behöver skicka till oss senast den 21 oktober 2020. 

Skriftliga synpunkter märks med ”TN 2020-1256, Samråd för vattenverksamhet Roslagsbanan, Frescati” och skickas via:

E-post: kontaktroslagsbanan@sl.se

Postadress: SL Produktionskontor
Att: Per-Olof Lövmar
Kemistvägen 1B, vån 2
183 79 Täby

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Tillståndsprocess för vattenverksamhet

Processen.jpg

Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan