Roslagsbanans depå i Vallentuna

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

När du åker med Roslagsbanans Kårstalinje, mellan Ormsta och Lindholmen, kan du se två nya stora byggnader i Molnby. Här ska de nya tågen få en så kallad depå - där de ska städas och underhållas. De 22 nya tågen som sätts i trafik från 2022 behövs för att utöka trafiken på banan – så att fler nordostbor kan välja tåget i framtiden. Depån blev klar under hösten 2020.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Mellan 2022 fram till 2024 kommer Roslagsbanan få 22 nya tåg som ska komplettera de befintliga renoverade tågen. Varje nytt tågfordon som kommer är 60 meter långt och består av tre sammanlänkade vagnar. I depån ska de nya tågen tas omhand.

Syfte

De nya tågen behövs för att kunna utöka trafiken på Roslagsbanan i framtiden. Tågvagnarna måste i sin tur förvaras, rustas, tvättas och lagas någonstans. Eftersom depån i Mörby inte räcker till för alla nya tågen har vi byggt den nya Vallentunadepån i Molnby.

Vem påverkas och tidplan

Påverkan från byggandet av depån är nu minimal. Arkeologiska undersökningar gjordes under 2015-2016. Området är återställt och vi jobbar med att slutföra arbeten inom depån för att anpassa allt till de nya tågen som nu finns på plats.

Tågdepån i Molnby, Vallentuna

I den nya depån finns det plats för 22 nya tåg. Varje tågfordon är 60 meter långt och består av tre sammanlänkade vagnar.

Den nya depån innehåller:

 • Uppställningshall
 • Verkstadshall
 • Hjulsvarv för både befintliga och nya fordon
 • Leveransspår
 • Anslutande spår
 • Teknikbyggnad med likriktarstation
 • Närvärmeverk
 • Kontorsbyggnad för administration, personalutrymmen samt förråd
 • Plats för avfallshantering
 • Parkering
 • Anslutande väg från norr samt en gång- och cykelväg till Molnby station i söder

Läs mer om Roslagsbanans befintliga och nya tåg

 Innehåll ny tågdepå i Molnby

Naturmiljön runt depån

Skogen inom det blivande depåområdet avverkades, men ett särskilt känsligt område med naturmark där det finns äldre lövträd och s.k. hasselbuketter och extra rikligt med fornlämningar har lämnats helt orört.

Arkeologiska utgrävningar på området

Innan bygget för depån startade, undersöktes marken som är rik på fornminnen, av arkeologer. I november 2016 gjordes ett fynd i ett 3000 år gammalt gravröse bestående av 163 silvermynt, så kallade dirhemer. Skatten är en av de största som hittats i Uppland. Mer information om arbetet finns på Arkeologikonsults hemsida

Silvermynt från 900-talet med arabisk skrift

Upprustning av tågdepån i Mörby

För att sköta det fortsatta underhållet av de befintliga tågvagnarna sker för närvarande en investering för att rusta upp depån i Mörby.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?