Många frågor om upphandling av tunnlar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Just nu kommer många frågor om varför ett stort kinesiskt bolag ska bygga tunnlar i Nacka. I den här artikeln hittar du svar på de vanligaste frågorna.

För första gången kommer ett av världens största byggföretag att jobba på den svenska marknaden. China Railway Tunnel Group vann anbudsgivningen om att bygga de tre arbetstunnlarna för Blå linje till Nacka. Det är ett bolag med mycket stor erfarenhet av att bygga tunnlar.

Ingen diskriminering på grund av nationalitet

Vid upphandlingar inom Region Stockholm är utgångspunkten att konkurrensutsätta i enlighet med de regelverk som finns och att vi – så länge det inte är beslutat på nationell eller europeisk nivå – inte utesluter leverantörer från något land från att lämna anbud.

Vi ställer samma krav på alla bolag som vill lämna anbud på våra arbeten och vi varken får eller vill diskriminera någon leverantör på grund av nationalitet.

Måste uppfylla många krav

Vi ställer många och tuffa krav, till exempel på hur våra leverantörer ska jobba med hållbarhet, arbetsmiljö och informationssäkerhet. De behöver också visa att de har goda ekonomiska förutsättningar att utföra arbetet.

China Railway Tunnel Group uppfyller alla de krav vi ställer och de lämnade det lägsta anbudet. Vi bygger ut tunnelbanan för skattepengar och dem ska vi hantera på ett klokt sätt.

Fler anbud ger bättre pris

Vi jobbar mycket med att marknadsföra våra upphandlingar, både i Sverige och internationellt, för att få in många bra anbud. Det ger oss ett bättre pris.

Anbudet från China Railway Tunnel Group ligger nära det vi har räknat med i våra kalkyler och vi ser inte att detta skulle vara ett underpris, som det har skrivits på en del ställen i media.

China Railway Tunnel Group var med i anbudsgivningen även för arbetstunnlarna i Barkarby, men där gick kontrakten till två andra bolag, NCC och Subterra Sverige.

Regionen ansvarig byggherre


Vi kommer att arbeta på precis samma sätt med arbetsmiljö vid arbetstunnlarna i Nacka som vi gör i Barkarby idag. Region Stockholm är ansvarig byggherre och våra egna experter inom arbetsmiljö kommer att arbeta i nära samarbete med entreprenören för att samordna och kontrollera arbetsmiljöarbetet.

Samma sak gäller för hållbarhetsfrågorna och inte minst uppföljningen av underleverantörer. Vi ställer krav på alla våra leverantörer att arbeta med att begränsa klimatpåverkan medan vi bygger och göra analyser i sina leverantörskedjor vad gäller sociala risker.

Än så länge är inget kontrakt skrivet med China Railway Tunnel Group, eftersom det fortfarande är möjligt för de övriga anbudsgivarna att överklaga tilldelningen fram till och med den 7 oktober.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik