Hållbar utveckling i kollektivtrafiken

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hållbar utveckling är en prioriterad del i Region Stockholms vision och mål. Vi ser till att fler kan, vågar och vill använda kollektivtrafiken. Och att välja kollektivtrafiken i Stockholm är ett klimatsmart val på riktigt. Oavsett hur du reser med oss åker du nämligen miljövänligt.

I trafikförvaltningens senaste hållbarhetsredovisning kan du läsa om vårt hållbarhetsarbete och hur vi arbetar med de tio principerna enligt FN-initiativet Global Compact.

Trafikförvaltningens hållbarhetsredovisning 2022

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För oss på trafikförvaltningen är miljö, trygghet och tillgänglighet hjärtefrågor i hållbarhetsarbetet. 

Läs mer om vårt miljö- och klimatarbete

Läs mer om hur vi arbetar med trygghet och säkerhet

Läs mer om hur vi gör kollektivtrafiken tillgänglig för alla

Hållbarhetsbedömning av trafikförsörjningsprogrammet

Inriktningen och målen för kollektivtrafiken i Region Stockholm definieras i regionens trafikförsörjningprogram (TFP). När trafikförsörjningsprogrammet reviderades 2017 gjorde vi en hållbarhetsbedömning av målen för framtidens kollektivtrafik i Region Stockholm, så som den definieras i trafikförsörjningsprogrammet. I hållbarhetsbedömningen har vi använt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling för att analysera i hur stor utsträckning TFP bidrar till de globala målen, för att på så sätt få ett mått på TFP:s hållbarhet. De globala målen har tolkats och anpassats för att hitta relevansen för Stockholms kollektivtrafik och TFP.

Trafikförvaltningens hållbarhetsbedömning 2017

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?