Sex nya stationer när tunnelbanan byggs ut till Nacka och söderort

Nu kan du se var de nya stationsentréerna ska placeras längs med den nya tunnelbanesträckan från Kungsträdgården till Nacka och söderort. Du har också möjlighet att tycka till om byggskedet.

Foto: Sanna Susi

Stationerna ska vara lätta att nå för så många som möjligt och nära annan kollektivtrafik. Det är viktigt att stationerna känns trygga, med ljusa, välkomnande entréer och kortast möjliga gångvägar under jord.

Blå linje får sex nya stationer i sydost: Sofia, Hammarby Kanal, Sickla, Järla, Nacka Centrum och en station i Slakthusområdet. Dessutom byggs en ny plattform under dagens station vid Gullmarsplan.

Tunnelbaneutbyggnaden ger både möjlighet att bygga många av de nya bostäder som behövs och att utveckla centrala områden som idag har långt till tunnelbanan. I Nacka ska 13 500 bostäder byggas i nya tunnelbanans närhet och i söderort planerar Stockholms stad hela 40 000 nya bostäder. Även på Södermalm kommer några tusen nya bostäder att byggas nära tunnelbanan.

Sofia station

Sofia stationsläge

Det kommer att finnas två uppgångar från Sofia station. Tillsammans gör de att det blir lätt att nå stora delar av östra Södermalm. Den södra uppgången har två entréer på Skånegatan, en i korsningen med Borgmästaregatan och en ner mot Renstiernas gata. Den norra uppgången har två entréer vid Stigbergsparken, varav en mynnar mot Tjärhovsplan.

Sofia. Se förstorad karta

Gullmarsplans station

Station Gullmarsplan

Gullmarsplan blir bytespunkt mellan Blå och Grön linje, Tvärbanan och bussar. En ny plattform skapas under dagens station.

Gullmarsplan. Se förstorad karta

Slakthusområdet

Slakthusområdet

När den befintliga gröna Hagsätralinjen blir Blå blir följden att stationerna Globen och Enskede gård stängs. Den nya stationen i Slakthusområdet ska ersätta dem. Placering och utformning av entréerna inom Slakthuset utreds vidare i dialog med Stockholms stad. I södra delen byggs en entré mot planerade Evenemangstorget invid Tele2 Arena.

Slakthusområdet. Se förstorad karta

Hammarby Kanal

Hammarby Kanal

En ny station planeras under Hammarby Kanal. Stationen får en nordlig och en sydlig uppgång. Norra uppgången, mot Katarina Bangata är placerad där Stora Blecktornsparken mynnar i Katarina Bangata. Södra uppgången kommer att ha sin entré i Lumaparkens södra del.

Hammarby Kanal. Se förstorad karta

Sickla station

Sickla station

En ny station planeras i Sickla. Den västra stationsuppgången kommer upp i en planerad ny stationsbyggnad. Den östra stationsuppgången får två stationsentréer, en norr om Värmdövägen och en under Saltsjöbanan, som planeras att höjas och gå på bro. Utredning vid stationsentré Alphyddan pågår.

Sickla. Se förstorad karta

Järla

Järla station

Station Järla kommer att ha en stationsuppgång med tre entréer.

Järla. Se förstorad karta

Nacka Centrum

Station Nacka

Station Nacka Centrum kommer att ha två stationsuppgångar. Södra stationsuppgången ligger invid Nacka Forum med entré öster respektive väster om Vikdalsvägen. Norra stationsuppgången, mot Jarlabergsvägen, ligger där det idag är skog.

Nacka C. Se förstorad karta

 

Dags för samråd om byggskedet

Den 8 oktober startar samråd om byggskedet för tunnelbana till Nacka och söderort. Samrådet pågår fram till den 2 november och under perioden har du möjlighet att tycka till. 

– Nu när vi vet ganska väl var stationerna kommer att hamna kan vi också berätta om hur vi tänker oss byggtiden, säger Martin Hellgren, projektchef för utbygganden till Nacka och söderort.

Martin Hellgren hoppas att få in synpunkter och tips från de som bor och arbetar i anslutning till arbetsområdena. Lokalkännedom är viktig för planeringen av byggskedet. Det finns lång erfarenhet av att bygga i Stockholm och i projektorganisationen finns flera personer som har arbetat med bland annat Citybanan, Norra och Södra länken. Martin Hellgren är trygg med att bygget kommer att fungera bra.

Tid och plats för öppet hus

Under samrådet bjuder vi på landstinget in till öppet hus vid tre tillfällen där vi informerar om byggskedet:

  • Onsdagen den 14 oktober klockan 15–19, Restaurang EnArena Globen, Palmfeltsvägen 1
  • Måndagen den 19 oktober, klockan 15–19, Spårvägsmuseet, Tegelviksgatan 22
  • Torsdagen den 22 oktober klockan 15–19, Nacka stadshus, Granitvägen 15

Lämna synpunkter digitalt

Det går också att lämna synpunkter genom att fylla i en digital enkät. Senast den 2 november vill vi ha dina synpunkter.

Till samrådenkäten

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik