Vårdens struktur

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

En framtidsbild av vårdstrukturen i Region Stockholm utifrån faktabaserad analys av de senaste 20 årens utveckling

Denna perspektivrapport visar bland annat att invånarna i högre utsträckning kommer erbjudas vård i öppenvården 2040 och att vården kommer att koncentreras till svårt sjuka patienter med behov att läggas in på akutsjukhus. En förstärkt och mer tillgänglig vård nära patienten kan samtidigt öka den totala efterfrågan på vård.

Perspektivapport Vårdens struktur

Sammanfattande PPT med anteckningar

Diskusionsmaterial

Ett diskussionsmaterial som underlättar möten och workshops om innehållet i rapporten. Materialet består av ett upplägg för övningar individuellt eller två och två, med diskussion i helgrupp samt ett arbetshäfte. I diskussionsstödet ingår även handledning för samtalsledaren.

Diskussionsstöd PPT

Arbetshäfte PDF

Intervju med författaren till rapporten

För textad version klicka på symbolen för textning i nederkanten av filmen.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?