Läkemedel och medicinteknik

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Få områden i samhället har genomgått sådana förändringar som den medicinska och medicintekniska utvecklingen. Syftet med denna perspektivrapport är skapa en bred kunskapsbas inför diskussioner om framtiden. Den beskriver utvecklingen sedan millennieskiftet och hur befintliga trender kan påverkas av framtida förändringar.

Rapporten konstaterar bland annat att nya läkemedel i kombination med teknikutvecklingen kommer göra det möjligt att rädda ännu fler liv och förbättra livskvaliteten även för patienter med svårbehandlade sjukdomar. Men att kostnaderna dock förväntas bli höga och prioriteringar kommer att krävas. 

Ladda ned perspektivrapport Läkemedel och medicinteknik

PPT som sammanfattar rapporten

Diskussionsmaterial

Ett interaktivt material kopplat till delrapporten, som kan användas vid möten och workshops med diskussioner om läkemedel och medicinteknik.

Till diskussionsmaterialet

Intervju med författaren till rapporten

För textad version klicka på symbolen för textning i nederkanten av filmen.

 

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?