Faktablad som bas i utredningen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Faktabladen beskriver nuläget för olika delar av hälso- och sjukvården. De har använts som bas i utredningsarbetet vilket bland annat resulterat i ett antal delrapporter.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?