Tandvård

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm har ett övergripande ansvar för att invånarna har tillgång till tandvård. Tandvård för barn och ungdomar samt ett särskilt tandvårdsstöd för personer med omfattande behov av vård och omsorg bekostas av regionen.

Region Stockholm finansierar tandvård för barn och ungdomar i länet fram till det år de fyller 23 år. Barn får sin första kallelse till tandvården det år de fyller tre år av den tandläkarmottagning som har ett så kallat områdesansvar där man bor. Det går också bra att själv välja tandläkare. Region Stockholm finanserar även tandvårdsstöd som gäller för vuxna som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och de med varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Bedömning av behovet av vård och omsorg görs i första hand av biståndsbedömare, LSS-handläggare eller enhetschef inom kommunernas äldre- och handikappomsorg. Det finns även statliga tandvårdsstöd för vuxna. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?