Ambulanssjukvård och resor

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

När någon blir akut sjuk eller skadar sig svårt kan ambulanspersonal ge vård på plats och i ambulans på väg till sjukhuset. Det ingår även att transportera patienter mellan sjukhus och till vårdbesök när behovet finns.

Inom ambulanssjukvården, även kallad prehospital vård, arbetar ambulanssjukvårdare, specialistsjuksköterskor och specialistläkare. Det finns olika typer av ambulansfordon som alla bemannas med sjukvårdspersonal med särskild kompetens för att möta invånarnas olika behov av ambulanssjukvård. Några exempel på fordon som används är ambulans, psykiatriambulans, ambulanshelikopter, intensivvårdsambulans, akutläkarbilar och jourläkarbilar. Det är Region Stockholms prioriterings- och dirigeringstjänst, som utförs av SOS Alarm som vid varje sjukdoms- eller olycksfall bedömer vilka vårdresurser som är bäst lämpade för patienten. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?