Region Stockholms donationsstiftelser

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Du som är eller har varit patient vid något sjukhus eller någon vårdcentral inom Stockholms län kan söka bidrag från någon av våra donationsstiftelser. För alla stiftelser som delar ut bidrag till patienter gäller att den sökande är så kallat ekonomiskt behövande.

De flesta stiftelser som Region Stockholm förvaltar är knutna till olika sjukhus och har egna bestämmelser och villkor för utbetalning av bidrag.

Kontakta din vårdgivare där du är eller har varit patient för att få en ansökningsblankett och information om vilka uppgifter du ska redovisa. Det är också vårdgivaren som tar emot din fondansökan och ser till att den skickas till en fondhandläggare för beslut.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Frågor och svar om hur du ansöker om medel från våra donationsstiftelser

I allmänhet gäller att den sökande är eller har varit patient vid något sjukhus eller någon vårdcentral inom Stockholms län. För alla stiftelser som delar ut bidrag till patienter gäller att den sökande är så kallat ekonomiskt behövande. Enligt skattemyndigheten innebär det en lägre inkomst och inga större ekonomiska tillgångar.

För mer detaljerad information vänligen kontakta din vårdgivare. 

Kontakta din vårdgivare där du är eller har varit patient för att få en ansökningsblankett och information om vilka uppgifter du ska redovisa. Det är också vårdgivaren som tar emot din fondansökan och ser till att den skickas till en fondhandläggare för beslut.

Ja, men den faktiska sökanden måste skriva under och ge sitt medgivande  i en korrekt ansökningsblankett. Denna blankett kan du få av den vårdgivare där den sökande är eller har varit patient.

  • Signerad ansökningsblankett
  • Signerat yttrande från vårdkontakt (exempelvis kurator)
  • Inkomstdeklaration

Varje stiftelse har egna bestämmelser men i regel fattar de beslut kring utdelning kvartalsvis. Du får beslutsbrev hem i brevlådan oavsett om du får ett beviljande eller avslag.

De som söker för första gången är prioriterade och de utdelningsbara beloppen varierar från år till år.
 

  • Det sökta ändamålet överensstämmer inte med stiftelsernas ändamål.
  • Du har fått beviljade medel förra året och nu finns det inte mer pengar att dela ut eller annan anledning.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?