Så fungerar vården

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm ansvarar för att invånarna ska få den vård de behöver. Här beskrivs övergripande om vilken vård som finns i Stockholms län och om patienters rättigheter.

När en invånare behöver vård eller rådgivning om sin hälsa finns hälso- och sjukvård alltid nära. Som patient har man rätt att vara delaktig i sin vård och behandling och att veta om sina rättigheter. Om man har varit patient på ett sjukhus eller vårdcentral kan man söka ekonomiskt stöd från Region Stockholms stiftelser. Region Stockholm beviljar varje år bidrag till ideella organisationer som arbetar för att främja en jämlik och förbättrad hälsa hos länets invånare. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?