Om vaccination mot covid-19

Nu kan alla födda 05 eller tidigare boka tid för vaccination. Här finns information och nyheter om vaccination inom Region Stockholm och länkar till 1177.se som vi hänvisar till för mer detaljerad information

Projektets tidslinje

Påbörjat vecka 45

Nu rekommenderas ett lprtare tidsintervall om minst fem månader mellan andra dosen och påfyllnadsdos (tredje dosen) för personer födda 1956 eller tidigare. 

Påbörjat vecka 43

Bokningen öppnade för äldre över 65 år för dos 3. 

Påbörjat vecka 40

Region Stockholm påbörjar vaccineringen i skolorna för 12-15 åringar

Påbörjat vecka 39

Fler vaccinbussar och fler riktade insatser för att erbjuda vaccin till ovaccinerade en vaccinbokning i samband med annat vårdbesök. Fem nya vaccinbussar tas också successivt i bruk.

Påbörjat vecka 36

Regionen erbjuder under en vecka drop-in vaccination i Kungsträdgården där många människor är i rörelsen

Påbörjat vecka 34

80 procent av den vuxna befolkningen i länet har vaccinerats med en första dos.

Påbörjat vecka 33

Nu erbjuds Skärholmens boende och besökare att ta sin vaccination i en mobil vaccinationsbuss med drop-in-vaccination.

Påbörjat vecka 32

Vaccination erbjuds till 16- och 17 åringar. Samtliga stadsdelar och kommuner nu över 75 procents vaccinationstäckning i gruppen 65+.

Påbörjat vecka 30

Ändrat dosintervall. Minskningen av tiden mellan dos 1 och 2, där andra dosen kan erbjudas redan efter fyra veckor, införs gradvis och gäller Pfizer och Modernas vacciner.

Påbörjat vecka 28

Två miljoner vaccinationer mot covid-19 har nu genomförts i Region Stockholm.

Påbörjat vecka 27

Nu kan alla vuxna i Stockholms län boka vaccination mot covid-19, alltså personer som fyllt 18 år. Totalt finns nu 37 vaccinationsmottagningar runt om i länet.

Påbörjat vecka 26

Vaccination av personer som är födda 1991 eller tidigare. Totalt finns nu 36 vaccinationsmottagningar spridda över länet samt fyra vaccinbussar med hållplatser i Botkyrka, Södertälje, Tensta, Husby, Rinkeby, Ekerö och Upplands-Bro. Ytterligare områden når över 80 procents vaccinationstäckning.

Påbörjat vecka 25

Region Stockholm har passerat en miljon vaccinerade personer i länet. Totalt finns nu 31 vaccinationsmottagningar spridda över länet.

Påbörjat vecka 24

Vaccination av personer som är födda 1986 eller tidigare. Lansering av dos 2-kalkylatorn som visar när det är dags att boka andra dosen. Ytterligare vaccinationsbussar börjar rulla i länet.

Påbörjat vecka 23 

Fler områden når över 80 procent vaccinationstäckning. Ytterligare vaccinationsmottagningar öppnar, totalt finns nu 30 stycken.

Påbörjat vecka 22

Vaccination av personer som är födda 1981 eller tidigare. Sex nya vaccinationsmottagningar – från Märsta och Järfälla i norr via Hötorget i Stockholms innerstad till Södertälje i syd. Totalt 27 vaccinationsmottagningar som vaccinerar mot covid-19. 

Påbörjat vecka 21 

De två de två första mobila vaccinbussarna började rulla i länet – en i Botkyrka och en i Södertälje. En milstilpoe som passerades var en miljon givna vaccindoser mot covid-19 samtidigt som över 40 procent av den vuxna befolkningen vaccinerats med minst en vaccindos.

Påbörjat vecka 20

Vaccination av personer som är födda 1976 eller tidigare.

Påbörjat vecka 19

Vaccination av personer som är födda 1971 eller tidigare. Nya vaccinationsmottagningar öppnade upp – totalt 15 mottagningar öppna från vecka 19.

Påbörjat vecka 18

Vaccinering av allmänheten inleddes. Bokningen öppnades för personer födda 1966 eller tidigare. Det är många som ska vaccineras mot covid-19 i den här gruppen, i Stockholms län är det cirka 1,4 miljoner personer. Till att börja med kommer därför bokningen delas upp i åldersgrupper om fem år.

Påbörjat vecka 17

Med start 21 april kan personer födda 1961 och tidigare - med eller utan riskfaktorer - samt personer i åldern 18 - 64 år med riskfaktorer eller som vårdats eller fått behandling på sjukhus de senaste 12 månaderna boka tid för vaccination mot covid-19.

Påbörjat vecka 16

Från och med måndagen den 19 april kan personer födda 1956 och tidigare kontakta sin vårdcentral för att boka tid för vaccination. 

Påbörjat vecka 15

Vaccination påbörjad för personer födda 1956 och tidigare genom bokad tid för vaccination på någon av länets tio vaccinationsmottagningar via 1177/Alltid Öppet. 

Påbörjat vecka 14

Vaccination påbörjad för alla personer som är över 70 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid. Den som har tillgång till Bank-ID kan boka sig vid de fyra vaccinationscentralerna i Älvsjö, Täby, Solna och Sabbatsberg övriga får invänta brev med instruktioner om hur man kan boka en tid för att bli vaccinerad vid sin vårdcentral.

Påbörjat vecka 13

Vaccination påbörjad för alla personer som är över 75 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid. Den som har tillgång till Bank-ID kan boka sig vid de fyra vaccinationscentralerna i Älvsjö, Täby, Solna och Sabbatsberg övriga får invänta brev med instruktioner om hur man kan boka en tid för att bli vaccinerad vid sin vårdcentral.

Påbörjat vecka 10

Vaccination påbörjad för alla personer som är över 80 år. Alla har fått ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat vecka 2

Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll.

Påbörjat vecka 2

Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll.

Påbörjat 12 januari

Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat 11 januari

Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat 27 december

Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?